آقای دکتر مصطفی گودرزی

Dr. Mostafa Goudarzi

دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران، تهران، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183238)

6
31
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی