ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدتقی پیربابایی

Mohamad Taghi Pirbabaei

دانشیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179382)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدتقی پیربابایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمدتقی پیربابایی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهمدلهای فراکتالی در معماری بومی ایران نمونه موردی روستای ماسولهکنفرانس بین المللی سکونتگاههای سنتی زاگرس1387
2دریافت فایل PDF مقالهتحلیل نشانه های درون گرایی درمعماری اسلامی ایرانهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخصه های فرهنگی ـ اجتماعی درخانه های معاصرهمایش ملی سازه، راه، معماری1390
4دریافت فایل PDF مقالهتاب آوری شهر؛ مفاهیم و مدل هااولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال1391
5دریافت فایل PDF مقالهارتقای تاب آوری کلان شهر تبریز با پیاده سازی الگوی سیستم مدیریت و فرماندهی حادثهپنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران های طبیعی1392
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثربرایجادقرارگاه رفتاری نمونه موردی چهارراه آبرسان تبریزکنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری1392
7دریافت فایل PDF مقالهراز و ابهام در معماری اسلامیدومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی1392
8دریافت فایل PDF مقالهبازشناسی مفهوم شادی وسرزندگی درمعماری ایرانی -اسلامی (گسترش شادی از درون تا فضای معماری تمثیلی(معماری شاد، انسان مسرور)دومین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی1392
9دریافت فایل PDF مقالهماهیت بازنمایی عناصر چهارگانه در هنر اسلامی بر اساس پیش متن های فلسفیکنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی1393
10دریافت فایل PDF مقالهبایسته های طراحی زائرسرا، فضاهای اقامتی زائران شهر مشهدکنفرانس بین المللی نیارش شهر پایا1393
11دریافت فایل PDF مقالهتعادل اقتصادی در معماری اسلامیششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهر اسلامی1393
12دریافت فایل PDF مقالهمولفه های توسعه پایدار درطراحی مسکن روستاییاولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی1393
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تأثیرات هندسهی معماری ایرانی- اسلامی بر ادراک مخاطبان به روش افتراق معنایی (نمونه موردی: آرایههای گنبدهای ایرانی)اولین کنفرانس ملی معماری و شهرسازی اسلامی و ترسیم سیمای شهری پایدار با گذر از معماری ایرانی- اسلامی و هویت گمشده آن1392
14دریافت فایل PDF مقالهنقش فرهنگ وقف در شکل گیری و توسعه عرصه های عمومی شهر اسلامی ایرانی مطالعه موردی مجموعه آرامگاهی بابک فیروزآباد میبددومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری1394
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی جایگاه ارزش های معماری خانه های ایرانی با معماری خانه های معاصردومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم1395
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر فرهنگ و بازپروری هویت فرهنگی در معماری ایرانیهمایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران1394
17دریافت فایل PDF مقالهمفاهیم و جایگاه هویت و تدوین الگوهای ارزشی در معماری ایرانهمایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران1394
18دریافت فایل PDF مقالهسنجش ارزش های مستتر میراث معماری و شهرسازی در بافت تاریخی شهر تبریز با استفاده از تکنیک TOPSISهمایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی مولفه های فرهنگ در دیدگاه آموس راپاپورت و علامه طباطباییکنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته1394
20دریافت فایل PDF مقالهاصول طراحی سبزراه های رودکناریدومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1395
21دریافت فایل PDF مقالهرهیافتی برای دستیابی به منظر پایدار رودکناری، نمونه موردی: رودخانه چشمه کیله تنکابندومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر1395
22دریافت فایل PDF مقالهبازیابی اصول شهرسازی تبریز در دوره ایلخانی-تیموری، ترکمانی با رویکرد زایشی - گشتاریکنفرانس عمران,معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام1397
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر در موفقیت خیابان های شهری با تکیه بر نظریه مکان سازی (نمونه موردی :خیابان والمان تبریز)اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش پارکینگ در ساماندهی بافت پرازدحام شهری با بکارگیری شاخصه های توسعه حمل نقل مبنا(TOD) (نمونه موردی بافت مرکزی تبریز)اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
25دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت شهرها از منظر رویکرد مکان سازیاولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان با محوریت تکنولوژی های نوین در صنعت ساختمان1397
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی سیر تحول مفهوم مکان و مکان سازی و مولفه های کلیدی آنسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
27دریافت فایل PDF مقالهواکاوی مفهوم مکان سازی ، گونه های مختلف مکان سازی و فرایند اجرای آنسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
28دریافت فایل PDF مقالهسنجش و ارزیابی دیدگاه کاربران در بافت مرکزی شهر تبریز با تاکید بر رهیافت توسعه حمل و نقل مبنا(TOD)سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفهوم توسعه حمل و نقل مبنا و نقش طراحی شهری در توسعه آنسومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران1397
30دریافت فایل PDF مقالهنگاهی به شناخت مفهوم مرکز از منظر کریستوفر الکساندر و بینش اسلامی با تاکید بر و نقش آن در آفرینش معماریاولین همایش بین المللی معماری و شهرسازی جهان اسلام در عصر جهانی شدن1397
31دریافت فایل PDF مقالهتحلیل چگونگی ادراک ذهنی شهروندان از جداره های شهری تبریزپنجمین کنفرانس سالانه ملی مهندسی عمران، معماری وشهرسازی ایران1398
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرگذاری مولفه های کالبدی بر سرمایه اجتماعی محلات شهر قشمششمین کنفرانس ملی شهرسازی ،معماری ،عمران،محیط زیست1398
33دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولفه های کیفی پیاده راه های شهری نمونه موردی :پیاده راه شیخ صفی الدین اردبیلیسومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران1398
34دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی تحقق الگوی اعیانی سازی از طریق اصالت بخشی به یک بافت فرسوده شهری ( مطالعه موردی : بافت راسته کوچه کلانشهر تبریز )سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران1398
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تطبیقی روند مشارکت پذیری بازارهای سنتی (نمونه موردی: بازار قدیم تبریز و بازار قدیم نایین)سومین همایش ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی ایران1398
36دریافت فایل PDF مقالهکندوکاوی در مبانی فلسفی مدل ارزش گذاری هدانیک مسکن شهریششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران1398
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت زندگی شهری در قالب شهر هوشمند (نمونه موردی: محله نوبر شهر تبریز)دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 211398
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش پارکینگ در ساماندهی بافت پرازدحام شهری با بکارگیری شاخصه های توسعه حمل و نقل مبنا((TOD (نمونه موردی بافت مرکزی تبریز)اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی1397
39دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عوامل تاثیرگذار بر بهبود کیفیت شهرها از منظر رویکرد مکان سازی 1اولین کنفرانس ملی پدافند کالبدی با محوریت عمران، معماری و شهرسازی1397

مقالات محمدتقی پیربابایی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعلق جمعی به مکان، تحقق سکونت اجتماعی در محله سنتیماهنامه باغ نظر1390
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تطبیقی جایگاه انسان در معماری با رویکرد معرفتی از منظر تعقل در مساجد تاریخی و معاصر شهر تبریزدوماهنامه پژوهش در هنر و علوم انسانی1396
3دریافت فایل PDF مقالهتبیین جامعه شناختی علل تحول یا ثبات در نظام طراحی قالی معاصر ایراندوفصلنامه گلجام1395
4دریافت فایل PDF مقالهتجلی اسماءالحسنی در قالیچه های محرابی عصر صفویدوفصلنامه گلجام1393
5دریافت فایل PDF مقالهتبیین مفهوم مشارکت شهروندی در مدیریت شهری از دیدگاه علامه طباطباییدوفصلنامه اسلام و مدیریت1393
6دریافت فایل PDF مقالهراهبردهای توسعه پایدار در مناطق روستایی با استفاده از تکنیک AHP مطالعه موردی: روستاهای واقع در آران و بیدگل، کاشان و نطنزفصلنامه جغرافیا و توسعه1397
7دریافت فایل PDF مقالهقیاس کاربست برنامه ریزی وکالتی با تاکید بر برنامه توسعه اجتماع در تجارب فکری و عملی ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و ایرانهویت شهر1397
8دریافت فایل PDF مقالهنقش سازماندهی فضایی و ادراکی خیابان در احساس امنیت عابرین (نمونه موردی شهر تبریز)هویت شهر1392
9دریافت فایل PDF مقالهبازنمایی معناهای فضاهای شهری اردبیل دوره صفویه با نظریه فرهنگی هالدوفصلنامه فرهنگِ معماری و شهرسازی اسلامی1397
10دریافت فایل PDF مقالهتبیین نقش مساجد در ارتقاء سطح کیفیت زندگی ساکنین محلات شهر ایرانی - اسلامی (مطالعه موردی: مسجد حسینیه اعظم، در محله حسینیه شهر زنجان)دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری1397
11دریافت فایل PDF مقالهواکاوی ریشه های تاریخ در رویکرد بیوگرافی منظرماهنامه باغ نظر1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 69 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدتقی پیربابایی

تماس با محمدتقی پیربابایی


به اشتراک گذاری صفحه محمدتقی پیربابایی

پشتیبانی