آقای دکتر حسن سجادزاده

Dr. Hassan Sajadzadeh

دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه بوعلی سینا- همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (181063)

212
63
1
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی