آقای محمدسعید ایزدی

Mohammad Saeid Izadi

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی شهری

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182234)

21
38
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی