پایش علمی در شهر همدان

270کنفرانس20ژورنال
21,916سند علمی
11مرکز علمی
277نشست264پژوهشگر
شهرداری همدان

شهرداری همدان در رتبه 20 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 57 مقاله برای شهرداری همدان منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری همدان در تهیه و انتشار 101 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر همدان
مراکز علمی شهر همدان
نشست های شهر همدان