دوره آموزشی: دوره آموزشی آشنایی با الزامات HSE-MS در صنعت توزیع برق

HSE Management System (HSE MS) for Energy Distribution Training

دوره آموزشی آشنایی با الزامات HSE-MS در صنعت توزیع برق روز شنبه، 24 دی، 1401 لغایت یکشنبه، 25 دی، 1401 توسط شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی ایمنی

برگزار کننده: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان

الزامات HSE Management Systems الزامات ایمنی شرکت توانیر

درج در سایت: 20 دی 1401 - تعداد مشاهده 322 بار