دوره آموزشی: دوره آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات HSE.MS در صنعت توزیع برق

HSE Management System (HSE MS) for Energy Distribution Training

دوره آموزشی آشنایی با مبانی و الزامات HSE.MS در صنعت توزیع برق روز شنبه، 8 بهمن، 1401 لغایت یکشنبه، 9 بهمن، 1401 توسط شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در شهر همدان استان همدان برگزار می شود.

حوزه های تحت پوشش: مهندسی برق و الکترونیک

برگزار کننده: شرکت توزیع نیروی برق استان همدان
الزامات HSE Management Systems الزامات ایمنی شرکت توانیر
معرفی سخنرانان: آقای مهندس رضا نیک پیام Engineer Reza Nikpayam مشاور، محقق و مدرس حوزه ایمنی برق
درج در سایت: 4 بهمن 1401 - تعداد مشاهده 446 بار