آقای دکتر علی اکبر صفری سنجانی

Dr. AliAkbar Safari Sinegani

استاد دانشگاه بوعلی سینا همدان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (400316)

62
55
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی