مولفه های توسعه پایدار درطراحی مسکن روستایی

سال انتشار:

1393

نوع سند:

مقاله کنفرانسی

زبان:

فارسی

مشاهده:

509

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

HIAP01_210

تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394

چکیده مقاله:

پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی از جمله آسیپ پذیری ناشی از پدیده های طبیعی و غیر طبیعی، کاربرد مصالح کم دوام و ضعف فناوری ساخت، نارسایی تأسیسات زیر بنایی آثار نامطلوب محیطی را به همراه دارد. همچنین اختلاف میان کیفیت زندگی در شهر و روستا، کم رنگ شدن هویت بومی و روستایی و عدم تمایل جوانان به ابزار هویت روستایی در چند دهه اخیر و تشدید آنها بیانگر شکاف توسعه در جامعه روستایی می باشد. با توجه به این شکاف و نیز نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی موجب توجه به اصول و مولفههای توسعه پایدار روستایی حتی مقدم بر توسعه شهری شده است. مسکن روستایی نیز می تواند به عنوان جزئی از کل روستایی عمل کند که در صورت رعایت مصداق های پایداری، گامی به سوی توسعه پایدار روستایی بردارد. مقاله حاضر با هدف کلی شناسایی مولفه های توسعه پایدار در مساکن روستایی و ارائه شاخص های پای داری در طراحی مسکن روستایی ارائه گردیده است. بنابراین این نوشتار درصدد پاسخگویی به این سوال می باشد که چه مولف ههایی می تواند در توسعه پایدار روستایی نقش ایفا کند؟ در راستای پاسخگویی به این سوال، این تحقیق در گام اول به بررسی مولفههای توسعه پایدار روستایی میپردازد سپس در گام دوم مسکن روستایی مورد بررسی قرار گرفته و در گام نهایی به تحلیل نقش و کارکرد مولفههای پایداری مسکن روستایی در به بود شرایط توسعه یافتگی روستا میپردازد

نویسندگان

شهینفرخی
شهین فرخی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مینوقره بگلو
مینو قره بگلو

دکتری معماری استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

محمدتقیپیربابایی
محمدتقی پیربابایی

دکتری طراحی شهری دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مهسانثارنوبری
مهسا نثارنوبری

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • صرافی، مظفر، 1379. _ شهر پایدار چیست؟" فصلنامه مدیریت شهری. ...
 • ازکیا، مصطفی، 1387. "توسعه پایدار روستایی"، تهران: انتشارات کیهان ...
 • I3] خداپناه، کیومرث، بیک محمدی، حسن . 1388. "ارزیابی و ...
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا _ 1384. "سطح بندی پایداری توسعه ...
 • هانت، دایانا، 1376. "نظریه های اقتصاد توسعه" ترجمه غلامرضا آزاد ...
 • گلدین، یان، ال .آلن وبنترز، 1379. "اقتصاد توسعه پایدار" ترجمه ...
 • ا براهمن جان، 1381. "توسعه مردم گرا"، ترجمه عبدالرضا رکن ...
 • عمران سازمان ملل متحد، 1377. "دستور کار "21، ترجمه حمید ...
 • روستایی دارد. مسکن روستایی نیز به عنوان جزئی از کل ...
 • ل قماشچی، وحید، 1374. "درونزایی، نظام مهندسی و مشارکت مردمی ...
 • عامری سیاهوئی، حمیدرضا، رستم گورانی، ابراهیم، بیرانوندزاده مریم، 1390. "سنجش ...
 • پیشروه حمدالله، هدوی، مسعود، عزیزی، پروانه1389." نقش نخیلات در توسعه ...
 • I22] سرتیپی پور، محسن. 1384. "شاخص های معماری مسکن روستایی ...
 • اجام کسری، محمد. 1389، "بهسازی بافت های باارزش روستایی (فرآیندی ...
 • حبیبی، محسن، بارول، شیرین، خجسته، مریم، نگهداری کیا، پریا، 1389. ...
 • ستیپی پور، محسن 1390، "پدیدارشناسی مسکن روستایی"، نشریه مسکن و ...
 • تسنیمی، عباسعلی، راهب، غال، میرمقتدایی، مهتا 1388، "الگوی مسکن روستایی ...
 • علی الحسابی، مهران، 1387. " کندوکاوی در کیفیت طراحی روستایی"، ...
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا، حاجی پور، مجتبی، فتاحی، احداله، پایه ...
 • حناچی، پیروز، کوششگران، علی اکبر. 1387. "بررسی راهبردها و سیاست ...
 • Pearce D. And others, 1994, "blueprint for a green economy, ...
 • Satendra & Sharma, 2004. "Sustainable Rural Development for Disaster Mitigation". ...
 • Pripco, C, 2005." Sustainable Development". Available at: WWW .ingham. org/c ...
 • Tolba, M. K. 1984. _ The Premises for Building a ...
 • wCED, 1987. _ Our Common Future", New York: Oxford university ...
 • Susan Baker and other, editors, 1997. "The Politice of sustaion ...
 • World Bank , 2005. _ World Development Report". New York: ...
 • Makhdoum . M.F 2O01." Fundamental of Landuse Planning. 4th Edition". ...
 • Lowe, P., & Ray, C., & Ward, N, & Wood, ...