اثر سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه کوشیا

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 463

فایل این مقاله در 5 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NABATAT13_0565

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1393

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف تنش شوری و تراکم بوته بر عملکرد کمی و کیفی علوفه و دانه کوشیا، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی 1390 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک اجرا شد. شوری آب آبیاری در سه سطح شامل (4/1، 18 و 32 دسی زیمنس بر متر) و تراکم بوته در چهار سطح شامل (10، 20، 30 و 40 بوته در مترمربع) به عنوان فاکتورهای آزمایش در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر شوری بر عملکرد علوفه، پروتئین، عملکرد پروتئین، درصد ماده خشک قابل هضم، میزان الیاف غیرمحلول در شوینده اسیدی (ADF) و مقدار خاکستر معنیدار است. با افزایش سطوح شوری عملکرد علوفه، پروتئین، درصد ماده خشک قابل هضم، مقدار خاکستر کاهش اما میزان الیاف غیرمحلول در شوینده اسیدی افزایش یافت. بیشترین علوفه تر به آبیاری با شوری 4/1 دسی زیمنس بر متر با تولید 33907 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. تراکم بر عملکرد علوفه معنیدار بود. نتایج این تحقیق نشان داد که تراکم 30 و 20 بوته در مترمربع به ترتیب بیشترین عملکرد علوفه تر را در شرایط آب و هوایی اراک و مناطقی با شرایط اقلیمی مشابه مناسبتر خواهد بود.

نویسندگان

محمد رضا سبحانی

مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

مجید مجیدیان

استادیار دانشگاه گیلان