خانم دکتر زهرا حسین آبادی

Dr. Zahra Hossien Abadi

دانشیار، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه سیستان بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (240970)

18
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی