خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه هنر تهران

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,999
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 176
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 68
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 33 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 14 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 51 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه هنر تهران

ارزیابی مولفه های شهر سالم در مواجه با بیماری های پاندمیک مطالعه موردی: تحلیل تطبیقی مناطق پنج گانه شهر ارومیه نوشته شاهین آقابگلوگونه شناسی فنی و بصری چلنگری های در و پنجره های تهران عصر پهلوی دوم نوشته علیرضا شیخیبررسی نقش بلاگرهای اینستاگرام بر قصد خرید محصولات ورزشی با میانجی گری نگرش نسبت به برند نوشته سعید امیرنژادنظری بر اجزاء اصلی تن جامه های زنانه در اندرونی دربار قاجار (از دوره فتحعلیشاه تا پایان عصر ناصری) نوشته آمنه مافی تبارتحلیل فنی و بصری دیوار نگاره های گل و مرغ در خانه قوام و زینت الملک شیراز نوشته علیرضا شیخی و امیرحسین عباسی شوکت آبادمطالعه تطبیقی تصویرانسان منطقه البروج(زودیاک-من)در نگاره های ایران و هند نوشته علیرضا طاهریارتقا اصول طراحی مراکز درمانی مبتنی بر شواهد(EBD) با تاکید بر رضایتمندی بیمار (موردپژوهی: بیمارستان بهمن تهران و بیمارستان پارس رشت) نوشته سید بهشید حسینیخوانش نگاره های دوزخ اثر جوانی دی پائولو با رویکرد بیش متنیت ژرار ژنت نوشته فاطمه طهماسبیبررسی تاثیر شاخص سبزراهها در طراحی پیاده راه شهری (نمونه مورد مطالعه: خیابان ۱۵خرداد نوشهر) نوشته کیانا روشن بخت و شاهین زوورزیآینده نگری الگوی فضاهای باز شهری در تناسب با سبک زندگی نوینو چالش های کلیدی آن نوشته لیلا کوکبیارتقای حضورپذیری فضاهای عمومی شهری با تاکید بر نظریه مکان سازی(مورد مطالعه: شهرک چشمه، منطقه ۲۲ شهرداری تهران) نوشته لیلا کوکبی و نیایش اسدالهیرابطه رضایت شغلی و عدالت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه هنر نوشته ولی اله اسماعیل پور و معصومه اشراقیتجربه شهری برای کودکان با تاکید بر رویکرد انسان گرایی (نمونه موردی: کارگاه های شهر و کودک هشتی) نوشته مریم فراش خیابانیبررسی بام سبز مناسب برای بازی و فعالیت کودکان در خانه (نمونه موردی: آپارتمان با متراژ ۱۰۰-۲۰۰ متر در محدوده سعادت آباد، تهران) نوشته صفا نقاش چیره دست و زهره اریسیانتبیین معیارهای پدافند غیرعامل در تخلیه و اسکان اضطراری شهرهای بزرگ با استفاده از روش دلفی نوشته سید بهشید حسینینقش تربیتی مدارا در تحکیم نظام خانواده از منظر صحیفه سجادیه نوشته داود رنجبراندوبیتی های کهن پهلوی و خاستگاه وزن گوشه های آواز دشتی نوشته رعنا زارع پورکاربردهای اصطلاح غزل در شعر حافظ با نگاه به کاربرد تاریخی آن در شعر فارسی و موسیقی قدیم ایران نوشته فاطمه دلفانی بلوچبررسی تاثیر به کارگیری مدیریت سطح مشترک بر کاهش دوباره کاری ها در پروژه های ساخت نوشته علی هاشمی و محمد حسین محمودی ساریارزیابی کمی و کیفی کاربری اراضی بافت فرسوده شهری (نمونه موردی: محله انقلاب شهرستان بیرجند) نوشته حامد رسولی فرح

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه هنر تهران

تاکنون 2 کنفرانس توسط دانشگاه هنر تهران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه هنر تهران به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی دانشگاه هنر تهران

تاکنون 1 ژورنال منتشر شده توسط دانشگاه هنر تهران در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: