آقای احمد قنبری

Ahmad Ghanbari

سردبیر و استاد تمام دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184413)

169
108
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی