ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای افراسیاب رییسی

Afrasiab Raiisi

دانشگاه شهرکرد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184357)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشگاه شهرکرد
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی افراسیاب رییسی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشگاه شهرکرد

سمتهای علمی و اجرایی افراسیاب رییسی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات افراسیاب رییسی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پارامتری کولر تبخیری غیر مستقیمچهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال حرارت جابجایی آزاد برروی پره حلقوی متخلخلبیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتشعشع برانتقال حرارت از یک پره حلقوی متخلخلبیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1391
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال در یک کانال با فواصل مختلف سطوح گستردهکنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران1395
5دریافت فایل PDF مقالهاثر نسبت هدایت حرارتی مانع جداکننده نانوسیال و سیال خالص در یک محفظه مربعی بر نرخ انتقال حرارتهفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1396
6دریافت فایل PDF مقالهاثر وجود دو مانع دما ثابت بر جریان جابه جایی طبیعی نانوسیال در حضور میدان مغناطیسی با در نظر گرفتن تلفات لزجتهفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1396
7دریافت فایل PDF مقالهانتقال حرارت جابجایی آزادنانوسیال درمحفظه بادیواره ی فوقانی سینوسیهفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1396
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میدان مغناطیسی بر جریان جابه جای اجباری نانوسیال درون میکروکانال باوجود منابع حرارتی گسستههفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1396
9دریافت فایل PDF مقالهمطالعهی عددی انتقال حرارت جابه جایی اجباری نانوسیال در یک کانال با سطوح گستردههفدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها1396
10دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر عدد ریچاردسون و کسر حجمی نانوذرات در کانال U شکل افقی بر نرخ انتقال حرارتسومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران1396
11دریافت فایل PDF مقالهمقایسه انتقال حرارت جابجایی آزاد نانو سیال در محفظه با دیواره ی فوقانی صاف و موربسومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران1396
12دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر عدد رایلی و طول بافل ها بر انتقال حرارت جابجایی طبیعی در یک محفظه مربعیسومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران1396
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری سیال غیرنیوتنی مدل تابع نمایی بین دو صفحه تختسومین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران1396
14دریافت فایل PDF مقالهاثر تغییر طول و موقعیت منبع حرارتی در یک کانال U شکل افقی بر نرخ انتقال حرارتدومین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک1396
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر طول تیغه گرمازا بر انتقال حرارت جابجایی توام در یک کانال واگرای عمودیدومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی1397
16دریافت فایل PDF مقالهمقایسه عددی جریان جابجایی توام نانوسیال در کانال های عمودی صاف و واگرادومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی1397
17دریافت فایل PDF مقالهانتقال حرارت ترکیبی تشعشع وجابجایی طبیعی دریک محفظه ی مربعی پرشده از نانوسیال و دارای یک مانع دماثابتدومین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک کاربردی1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی عددی انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان آرام نانوسیال در کانال موازی همراه با منابع حرارتی گسسته روی دیوارهادومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی1394
19دریافت فایل PDF مقالهانتقال حرارت جابجایی طبیعی نانوسیال در دو محفظه مجاور هم تحت تاثیر میدان مغناطیسیبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
20دریافت فایل PDF مقالهانتقال حرارت جابه جایی توأم بین دو جریان آرام و هم جهتنانوسیال گرم و سرد در کانال افقیبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت جابجایی آزاد در محفظه مربعی پر شده از نانوسیالبیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک1393
22دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی روند تدریجی گرفتگی در محل انشعاب کاروتید به روش بولتزمننوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک1390
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال حرارت در نانوکامپوزیت های ذره ای با استفاده از حل عددی معادله انتقال تشعشعی فوتونهاهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
24دریافت فایل PDF مقالههیدرودینامیک و انتقال حرارت جریان هوا درون میکرولوله با احتساب اثرات طول ورودیهفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1388
25دریافت فایل PDF مقالهیاتاقان ژورنال گازی با شرط لغزش دیواره ایششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک1387
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال حرارت و مقاومت سطح تماس در لایه نازک الماس و زیرلایه سیلیکونهفتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی1385
27دریافت فایل PDF مقالهرسانائی گرمایی و انتقال حرارت در ناسیمهای کامپوزیتی لوله ای ساده و ساده در جهت شعاعی با استفاده از معادله انتقال تشعشعی فونونشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
28دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه و بررسی میدان دما و شکل حوضچه مذاب در اثر گرمایش لیزری با استفاده از حل معادله هذلولوی حرارتشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
29دریافت فایل PDF مقالهجابه جایی آزاد در یک محفظه دو بعدی با دیواره بالایی در دو دمای مختلفچهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1385
30دریافت فایل PDF مقالهانتقال حرارت دو بعدی غیردائم در مقایس های کوچکسیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1384

مقالات افراسیاب رییسی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال حرارت جابجایی اجباری نانوسیال آب -مس روی یک گوه دما ثابت با استفاده از معادلات لایه مرزیمجله مکانیک سازه ها و شاره ها1395
2دریافت فایل PDF مقالهجابجایى آزاد نانوسیال آب-آلومینا در یک محفظه مربعى حاوى دو جفت چشمه و چاهفصلنامه مدل سازی در مهندسی1396
3دریافت فایل PDF مقالهجابجایی طبیعی نانوسیال در یک محفظه مثلثی با تیغه گرمازامجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1396
4دریافت فایل PDF مقالهجابجایی آزاد نانو سیال در یک محفظه مربعی بافل دارفصلنامه مدل سازی در مهندسی1398
5دریافت فایل PDF مقالهاثرات تلفات لزجت بر انتقال گرمای جابه‌جایی اجباری نانوسیال درون یک میکروکانال با حضور میدان مغناطیسیمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1398
6دریافت فایل PDF مقالهانتقال گرمای ترکیبی جابجایی آزاد و رسانش در محفظه ای حاوی نانوسیال و سیال خالص جدا شده با یک مانعمجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز1400
7دریافت فایل PDF مقالهاثر میدان مغناطیسی بر انتقال حرارت غیردائم جابجایی آزاد نانوسیال آب- مس در یک محفظه متخلخل مربعیدوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1394
8دریافت فایل PDF مقالهجابجایی ترکیبی نانوسیال آب- اکسید آلومینیوم در یک محفظه مربعی باز حاوی یک قطعه جامد گرمازادوفصلنامه مکانیک سیالات و آیرودینامیک1396
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 1365 بار

نمودار سالانه مقالات افراسیاب رییسی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با افراسیاب رییسی


به اشتراک گذاری صفحه افراسیاب رییسی

کلیدواژه های مهم در مقالات افراسیاب رییسی

پشتیبانی