ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای محمود رمرودی

Mahmood Ramroudi

دانشیار دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184418)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
دانشیار دانشگاه زابل
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی محمود رمرودی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
دانشیار دانشگاه زابل

مقالات محمود رمرودی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیرگیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن برخصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ایدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد تکنیک های زراعی (گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن) بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد سورگوم علوفه ایدومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مصرف محلول پاشی کودهای میکرو با کودهای فسفر و پتاسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد چای ترشششمین کنگره علوم باغبانی ایران1388
4دریافت فایل PDF مقالهمطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه دارویی چای ترش Hibiscus Sabdariffa تحت سطوح فرسودگی بذراولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
5دریافت فایل PDF مقالهاثر دگرآسیبی عصاره آبی ریشه سورگوم (. Sorghum bicolor L ) بر میزان پرولین و رشد گیاهچه ازمک Cardaria drabپنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی1389
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح مختلف شوری، در مرحله جوانه زنی پنج گیاه داروییهمایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت1390
7دریافت فایل PDF مقالهتأثیر الگوی کشت بر برخی ویژگی های زراعی ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین در شرایط شورهفتمین کنگره علوم باغبانی ایران1390
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان کاربرد کود پتاسیم برعملکرد و درصد پروتئین دانه ارزن دم روباهی دررژیم های متفاوت آبیارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سطوح مختلف کود نیتروژن برعملکرد سورگوم علوفه اییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد علوفه درکشت مخلوط ذرت و لوبیا چشم بلبلییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
11دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی عناصرریزمغذی برعملکرد کمی و کیفی اسفرزه درشرایط کم آبیارییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات سطوح مختلف کوددامی و تنش خشکی برعملکرد کیفی چای ترشیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
13دریافت فایل PDF مقالهاثرکود زیستی فسفاته بارور 2توام با محلول پاشی عناصرریزمغذی برتجمع ماده خشک واجزاء عملکرد ذرت دانه ای S.C.704یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود دامی بر برخی خصوصیات زراعی و عملکرد علوفه ارقام جودوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
15دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی ویژگیهای مورفولوژیک عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت شیرین و فوق شیرین درشرایط شوردوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
16دریافت فایل PDF مقالهاثرفلزسنگین مس بربرخی صفات مورفولوژیک و میزان پرولین و پراکسیداسیون لیپیددرگیاه اسفرزه Plantago Ovataدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
17دریافت فایل PDF مقالهکارایی گیاه سنبل آبی (Eichhornia crassipes) در پاکسازی محیط های آبی آلوده به عناصر سنگین و نیتروژناولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
18دریافت فایل PDF مقالهمدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک در مقایسه با کشاورزی مرسوماولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران1392
19دریافت فایل PDF مقالهاثر کم آبیاری و محلول پاشی متانول بر عملکرد و اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامزاولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی1392
20دریافت فایل PDF مقالهتغییرات بیو شیمیایی گلیکوزیدهای ایریدوئیدی موجود در گیاه دارویی اسفرزه تحت تاثیر کودهای آلی،زیستی و شیمیاییاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک بر برخی خصوصیات کیفی گیاه ماش تحت شرایط تنش خشکیاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای آلی،زیستی و شیمیایی بر قابلیت های بذر گیاه دارویی اسفرزهاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
23دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کشاورزی ارگانیک بر امنیت غذایی و توسعه آن در جوامع روستاییکشورهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
24دریافت فایل PDF مقالهافزایش کارایی مصرف انرژی در بخش کشاورزی در راستای کاهشانتشار گازهای گلخانهایهمایش ملی علوم و فنون کشاورزی1392
25دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش تغییرات اقلیمی و فراهمی آب بر قابلیت تولید در کشاورزیهمایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار1393
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکودهای بیولوژیک بر خصوصیات فنولوژی و عملکرد ماش تحت شرایط تنش خشکیپنجمین همایش ملی حبوبات1391
27دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی متانول بر خصوصیات مورفولوژیکی بادرشبو (.Dracocephalum moldavica L) تحت تنش خشکیهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه اینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل برخی ارقام گندم منطقه سیستان به تنش شوری در مرحله جوانه زنینهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی اسفرزه (Plantago ovata) در منطقه سیستاننهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
31دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی در سیستمهای خاکورزی و سطوح کود نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی سورگوم علوفه ایدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، اجزا عملکرد و برخی ویژگیهای زراعی ژنوتیپهای عدس در منطقه سیستاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهتولید برنج تحت شرایط کمبود آب (چالش ها و چشم اندازها)دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
34دریافت فایل PDF مقالهسیلیکون عنصری مفید در بهبود تحمل گیاهان به تنش کمبود آبدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
35دریافت فایل PDF مقالهبرهمکنش تغییرات اقلیمی و فراهمی آب بر قابلیت تولید در کشاورزیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهاثر تراکم ومصرف عناصر ریزمغذی بر خصوصیات مرفولوژیک و شاخص های کلروفیلی گیاه دارویی چای ترشدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
37دریافت فایل PDF مقالهواکنش صفات مرفولوژیک و اجزاء عملکردگیاه دارویی چای ترش به تراکم، کاربرد خاکی و محلول پاشی عناصر ریز مغذیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
38دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای بیولوژیک بر عملکرد و کیفیت دانه ماش تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی عکس العمل ژنوتیپ های مختلف عدس به تاریخ های کاشت مختلفهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
40دریافت فایل PDF مقالهاثر پلی مر سوپر جاذب، کود دامی و پتاسیم بر میزان فلورسانس کلروفیل، کلروفیل b,a، کلروفیل کل و آب نسبی (RWC) گیاه کارلا (Momordica charantia) در دوره های مختلف آبیاریهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
41دریافت فایل PDF مقالهاثرات کود زیستی نیتروکسین توام با کودهای شیمیایی بر ویژگی های کیفی و عملکرد علوفه ذرت رقم ماکسیماهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
42دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کلات آهن بر گیاهان مختلفهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی توان دگرآسیبی کرچک (.Ricinus communis L) بر سه گونه علف هرزهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر سلامت محصولات کشاورزی ارگانیک در تمایل استفاده مصرف کنندگان و امنیت غذاییهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
45دریافت فایل PDF مقالهاثرمحلول پاشی متانول بر ویژگیهای کمی و هدایت روزنه ای و میزان پرولین سویا در شرایط تنش خشکیهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
46دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد دانه و ویژگی های کیفی ارقام گلرنگهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
47دریافت فایل PDF مقالهاثرات کودهای شیمیایی و آلی بر برخی ویژگی های کمی و اجزای عملکرد ارقام گلرنگ در منطقه سیستانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
48دریافت فایل PDF مقالهخاک ورزی حفاظتی راهی به سوی پایداری کشاورزیاولین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1393
49دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در اندام هوایی شاهی (Lepidium sativum) تحت تنش سرباولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
50دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در ریشه شاهی (Lepidium sativum) تحت تنش سرباولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1393
51دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سایکوسل بر خصوصیات مورفولوژیک ریحان تحت شرایط تنش خشکیهمایش ملی گیاهان دارویی1389
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرکم آبیاری و مقادیر مختلف پتاسیم بر عملکرد دانه و درصد اسانس سیاهدانهدومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1394
53دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اجزای عملکرد سیاهدانه در کاربرد مقادیر مختلف پتاسیم تحت تنش کم آبیدومین همایش ملی گیاهان دارویی،طب سنتی و کشاورزی ارگانیک1394
54دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پایداری نظامهای تولید در کشاورزی پایداردومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
55دریافت فایل PDF مقالهمقدمه ای بر کشاورزی پایدار و اهمیت آن در نظامهای تولیددومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1394
56دریافت فایل PDF مقالهتعیین غلظت بحرانی پلی اتیلن گلیکول و کلرید سدیم جهت پرایمینگ بذر ارقام لوبیا چیتیسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
57دریافت فایل PDF مقالهتعیین غلظت بحرانی کلرید کلسیم و کلرید پتاسیم جهت پیش تیمار بذر لوبیا چیتیسومین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران1394
58دریافت فایل PDF مقالهاثر کود زیستی نیتروکسین و محلول پاشی اسیدهیومیک بر برخی صفات مورفولوژیک گیاه ریحاناولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
59دریافت فایل PDF مقالهطراحی الگوی کشت متناسب با شرایط فرهنگی، اقتصادی و اقلیمی شهرستان زاغه با استفاده ازروش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی AHPکنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم کشاورزی و محیط زیست1394
60دریافت فایل PDF مقالهواکنش ریحان(Ocimum basilicum) به محلول پاشی سایکوسل در شرایط تنش خشکیدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی متانول و عنصر روی بر عملکرد و پروتئین دانه لوبیای چشم بلبلی (Vigna unguiculata)ششمین همایش ملی حبوبات ایران1395
62دریافت فایل PDF مقالهواکنش ویژگی های مورفولوژیک گیاه دارویی چای ترش به تاریخ کاشت و محلول پاشی عناصر ریز مغذی در نظام جنگل زراعیدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
63دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای زیستی و نانو کلات پتاسیم بر روی ویژگی های مرفولوژیکی گیاه دارویی کاسنی تحت تنش خشکیدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
64دریافت فایل PDF مقالهعکس العمل های فیزیولوژیکی گیاه دارویی کاسنی به کودهای زیستی و نانوکلات پتاسیم تحت تنش خشکیدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
65دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های کیفی و جذب برخی عناصر غذایی در گیاه دارویی چای ترش به محلول پاشی عناصر ریزمغذی تحت تأثیر تاریخ کاشت های مختلفدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
66دریافت فایل PDF مقالهمعرفی تناوب مناسب با در نظر گرفتن وضعیت زندگی و سطح مالی کشاورز بر پایه معیار های هشتشهرستان زاغه (AHP) گانه و زیر معیار های مربوطه با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبیکنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی1395
67دریافت فایل PDF مقالهمدیریت جامع حوزه آبخیز راهکاری کارآمد در بهره برداری پایدار از سرزمین(مطالعه موردی حوزه آبخیز شوراب در استان لرستان)دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین1395
68دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی پروژه فنی-ترویجی مدیریت مخاطرات بخش کشاورزی در پایداری تولید وکاهش خسارات(مطالعه موردی استان لرستان)اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها1395
69دریافت فایل PDF مقالهاثرات کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد کیفی گلرنگ در شرایط کم آبیاریچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
70دریافت فایل PDF مقالهاثرات کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد کمی گلرنگ در شرایط کم آبیاریچهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی1395
71دریافت فایل PDF مقالهنقش طراحی محیط کالبدی خانه جهت افزایش خلاقیت کاربراناولین همایش ملی خانه ایرانی1396
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی سنجه های سموم و مدیریت آفات و علفهای هرز و نقش آنها در شاخص پایداری زعفران (.Crocus sativus L)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
73دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن مرواریدی تحت تنش خشکی در سیستانکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1396
74دریافت فایل PDF مقالهردپای گرد و غبار روی درختان و محصولات خرما در مناطق خرماخیز سراوان و حومهکنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا1398
75دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای دامی و شیمیایی در تراکم های مختلف در عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در کشت تاخیریسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
76دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای دامی و نیتروژن شیمیایی و تلفیق آنها بر درصد روغن گلرنگ تحت تاثیر تراکم های مختلف در کشت تاخیریسومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم1393
77دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تریپتوفان، -24اپیبراسینولید و نیتروکسین بر پارامترهای رشدی گیاه دارویی خرفه، تحت تنش خشکیدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395
78دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سه نوع کود بر درصد روغن و تنظیم کننده های اسمزی در گیاه دارویی خرفه، تحت تنش خشکیدومین همایش بین المللی و پنجمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1395

مقالات محمود رمرودی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهاثرات متقابل محلولپاشی اسید سالیسیلیک و تیمارهای مختلف آبیاری بر برخیویژگیهای کمی، کیفی و تنظیم کنندههای اسمزی ریحاندوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1392
2دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز Cuminum cyminum L تحت تاثیر محلولپاشی آهن و رویدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1393
3دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد، اجزای عملکردو پروتیین دانه گندمدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1394
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر نسبت کاشت و زمان برداشت بر کیفیت علوفه ذرت در کشت مخلوط با لوبیا چشم بلبلیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر گیاهان پوششی، سیستم های خاک ورزی و کود نیتروژن بر عملکرد سورگوم علوفه ای Sorghum bicolor Lفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و کاربرد نسبتهای مختلف کود دامی و پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ایZea mays L.فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1390
7دریافت فایل PDF مقالهتاثیرکاربرد انواع کودفسفری شیمیایی و زیستی برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت و خلر درکشت مخلوطفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1391
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کمی و تنظیم کننده های اسمزی بادرشبو Dracocephlum moldavica L در شرایط کم آبیاریفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1396
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر محلول پاشی متانول بر ویژگی های کیفی، عملکرد و اجزای عملکرد سویا (.Glycine max L) تحت تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مدیریت کاربرد کود سبز و تیمارهای کود دهی آن بر خصوصیات فیزیکی- شیمیایی و حاصلخیزی خاکفصلنامه علوم آب و خاک1396
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلیمر سوپر جاذب،کود دامی و پتاسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک کدوی پوست کاغذی در شرایط تنش خشکیفصلنامه مطالعات محیط‌زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار1397
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پلیمر سوپر جاذب، کود دامی و پتاسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک و مورفولوژیک کدوی پوست کاغذی در شرایط تنش خشکیماهنامه شباک1396
13دریافت فایل PDF مقالهاثر نظام های مختلف تغذیه ای بر ویژگی های رویشی، بیوشیمیایی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه تاتورهفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
14دریافت فایل PDF مقالهاثر کود های شیمیایی و زیستی بر عملکرد دانه و ویژگی های بیوشیمیایی سیاه دانه در شرایط قطع آبیاریفصلنامه به زراعی کشاورزی1397
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگی های کمی و فیزیولوژیک گیاه دارویی رزماری تحت تاثیر کودهای بیولوژیک و شیمیایی در چین های مختلففصلنامه به زراعی کشاورزی1396
16دریافت فایل PDF مقالهاثر نظام های مختلف کوددهی (زیستی و نانو زیستی) بر رشد، غلظت عناصر، عملکرد پیکره رویشی و اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis L.) تحت تنش خشکیفصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
17دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر ویژگی های مورفولوژیک، عملکرد گل و اسانس گیاه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.)فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران1397
18دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اقلیمی-زراعی و امکان سنجی کشت پاییزه چغندرقند در استان های خراسان رضوی و جنوبیدوفصلنامه چغندرقند1394
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تحمل به خشکی ارقام گندم تحت تنش کم آبی پس از گل دهیمجله تولید گیاهان زراعی1398
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی ویژگیهای کیفی گیاه رزماری تحت تاثیر محلولپاشی انواع ترکیبات غذایی در زمانهای برداشت مختلفمجله تولید گیاهان زراعی1397
21دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفره بر عملکرد گل، درصد اسانس و تنظیم کننده های اسمزی گیاه دارویی بابونه در واکنش به تنش کم آبیمجله پژوهش های تولید گیاهی1397
22دریافت فایل PDF مقالهمطالعه ویژگی های زراعی، عملکرد گل و درصد اینولین ریشه کاسنی (Cichorium intibus) تحت تاثیر حاصلخیزکننده های خاک و تنش خشکیمجله پژوهش های تولید گیاهی1396
23دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد، بهره وری آب و برخی ویژگی های زراعی گلرنگ در روش های مختلف کاشت توام با محلول پاشی نانوکلات روی تحت تنش خشکیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1398
24دریافت فایل PDF مقالهمطالعه سلامت اگرواکوسیستمها با استفاده از کارایی مصرف انرژی و آنتروپی تولیدشدهفصلنامه علوم محیطی1393
25دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تنوع زیستی در نظام های کشاورزی استان ایلام در سال های ۸۱ تا ۹۳فصلنامه علوم محیطی1398
26دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و مقادیر مختلف کود گوگرد بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه و تنظیم کننده های اسمزی در گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.)مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران1390
27دریافت فایل PDF مقالهپاسخ ارزن دم روباهی به زمان کاربرد کود پتاسیم در رژیم های مختلف آبیاریفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1394
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی عناصر ریزمغذی بر عملکرد دانه و ویژگی های کیفی سیاه دانه (Nigella sativa L.) در رژیم های مختلف آبیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1390
29دریافت فایل PDF مقالهتاثیر زمان کاربرد پتاسیم بر عملکرد و محتوای پروتئین دانه ارزن دم روباهی در رژیم های متفاوت آبیاریدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1390
30دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی رشد، عملکرد، نیتروژن دانه و کارایی مصرف آب ارقام ذرت دانه ای با استفاده از مدل CERES-Maize دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1397
31دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین رقم و میزان نیتروژن سرک در کشت ذرت بعد از گندمدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1376
32دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین رقم و میزان نیتروژن سرک در کشت ذرت بعد از گندمفصلنامه علوم آب و خاک1376
33دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری با فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و جذب فلزات سنگین در سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor L.) فصلنامه علوم آب و خاک1389
34دریافت فایل PDF مقالهتاثیر نظامهای مختلف تغذیه بر ویژگیهای کمی و کیفی چغندر قند در شیوههای مختلف کشتفصلنامه به زراعی کشاورزی1400
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد و ویژگیهای کیفی سیاهدانه تحت تاثیر کود و آبیاریفصلنامه علوم باغبانی ایران1399
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برنامه‌های مختلف تغذیه‌ای بر ویژگی‌های مورفولوژیک، عملکرد اقتصادی و رنگیزه‌های فتوسنتزی چای ترش (Hibiscus sabdariffa L.)دوفصنامه تغذیه گیاهان باغی1399
37دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و تلقیح کودهای زیستی بر ویژگی‌های کمی و کیفی ماریتیغال (Silybum marianum L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع جغرافیایی بارندگی و دمای بهینه در مرحله "کاشت تا سبز شدن" کلزا (Brassica napus L.) دیم با استفاده از GIS در استان خوزستانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
39دریافت فایل PDF مقالهمستندسازی فرآیندهای تولید گندم (Triticum aestivum L.) در سیستم‎های آبی و دیم در استان گلستانفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1397
40دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کودهای زیستی بر برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک و جذب فسفر و پتاسیم در گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus) در واکنش به تنش خشکیفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1396
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربرد کودهای زیستی و تیمارهای آبی بر عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص تورم اسفرزه(Plantago ovata Forssk.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی شاخص‌های رشدی ارقام سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) در دو منطقه فریمان و جلگه رخفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات زیست‌محیطی جو (Hordeum vulrare L.) آبی و دیم با استفاده از روش ارزیابی چرخه‌حیات (LCA)، (مطالعه موردی: شهرستان خرم‌آباد)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1398
44دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی مصرف منابع و وضعیت پایداری در دو بوم‌نظام زراعی سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) با استفاده از تحلیل امرژی (مطالعه موردی: شهرستان گرگان)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1399
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 816 بار

نمودار سالانه مقالات محمود رمرودی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با محمود رمرودی


به اشتراک گذاری صفحه محمود رمرودی

کلیدواژه های مهم در مقالات محمود رمرودی

پشتیبانی