Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر حمید رضا مرادی

Dr. Hamid Reza Moradi

استاد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (221183)

عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

دریافت فایل رزومه دکتر حمید رضا مرادی

سمتهای علمی و اجرایی حمید رضا مرادی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

مقالات نمایه شده حمید رضا مرادی در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی تراز آب زیرزمینی حوزه آبخیز کرگانرود تالش با استفاده از زمین آمارپنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1400
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر مدیریت آبیاری و آرایش لوله های آبده آبیاری قطره ای بر عملکرد ، بهره وری آب و سود خالص در کشت گوجه فرنگی و چغندر قنددومین کنفرانس بین المللی مطالعات مهندسی کشاورزی، زراعت و اصلاح نباتات1400
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر نیاز آبی محصولات کشاورزی با استفاده از مدلLars-WGپنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران1400
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تغییر اقلیم بر مشخصات خشکسالیهفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1399
5دریافت فایل PDF مقالهمقایسه اثربخشی آموزش هوش سازمانی و آموزش توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی و فرهنگ سازمانی نوآورانه کارکنان دارای استرس شغلیششمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری1399
6دریافت فایل PDF مقالهواکاوی بحران طوفان های گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایراندهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار1399
7دریافت فایل PDF مقالهواکاوی بحران پدیده گرد و غبار و پیامدهای تغییرات اقلیمی و تخریب سرزمین درمناطق منشأ گرد و غبار بر بوم سازگان های غرب و جنوب غرب ایرانپنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست1399
8دریافت فایل PDF مقالهمبدل های جوی توبولار خورشیدی و سیستم تهویه متراکم در استحصال آب از رطوبت اتمسفر متناسب با شرایط اقلیم ایراننهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1399
9دریافت فایل PDF مقالهاثرتفکیک مکانی ارتفاع در برآورد رواناب روزانه در حوزه آبخیز اراز کوسه با استفاده از مدل SWATکنگره بین المللی سالانه یافته های نوین در علوم کشاورزی و منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1398
10دریافت فایل PDF مقالهمقیاس اقتصادی بهینه برای شبیه سازی مولفه های آب نمود در حوزه آبخیز گلازچای اشنویه، آذربایجان غربیچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
11دریافت فایل PDF مقالهنقش کاهش سطح دریاچه ارومیه در وقوع پدیده ریزگرد در منطقه و راهکارهای مدیریت آنچهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1398
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی فعالیت و دستاوردهای زنان روستایی در فاز اول پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربن از آغاز تاکنوندومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
13دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی سد زیرزمینی با استفاده از منطق بولین در بخشی از استان بوشهرچهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1397
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات سنجه های سیمای سرزمین در آبخیز تالار، استان مازندرانسیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1397
15دریافت فایل PDF مقالهمعرفی مدل های تصمیم گیری در اولویت بندی مکان یابی سدهای زیرزمینیهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان تاب آوری درختان در مقابل گردوغباردومین همایش بین المللی گرد و غبار1397
17دریافت فایل PDF مقالهنقش هم عملکردی اندازه های سلولی مقیاس های مختلف نقشه توپوگرافی بر تحلیل برآورد زمان تمرکز در حوزه آبخیز گلازچای اشنویهدومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران1396
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی در دشت بیستون استان کرمانشاهاولین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1396
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی و زمانی تراز آب زیرزمینی در دشت بیستون استان کرمانشاهسومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران1396
20دریافت فایل PDF مقالهمعرفی شاخص مشارکت مردم (PPI) در حوزه های آبخیزیازدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1395
21دریافت فایل PDF مقالهنقش بیابان های استان خوزستان و جنوب شرق عراق در توفانهای ریزگرد این استان در سالهای2003 تا 2014دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت نجف آباددومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی1395
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیر زمینی در دشت اصفهان برخواراولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی1395
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نتایج حاصل از تکرارهای آزمایشی در مطالعه رواناب و رسوباولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران1394
25دریافت فایل PDF مقالهعوامل موثر بر جلب مشارکت روستاییان در پروژه بین المللی تعمیم ترسیب کربندومین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی1394
26دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی کاربرد داده های ماهواره ای در برآورد دبی و سرعت جریان به منظورمدیریت منابع آب (مطالعه موردی : رودخانه ی تالار)سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
27دریافت فایل PDF مقالهنقش منابع طبیعی در پدافند غیرعاملاولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار1394
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی و زیست محیطی الگوی کشت به منظور دستیابی به کشاورزی پایداراولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار1394
29دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه بارندگی با استفاده از مدلهای مختلف روش کریجینگ در استان اصفهاندومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست1394
30دریافت فایل PDF مقالهبرآوردسرعت آستانه فرسایش بادی خاک درمنطقه کویرمیقان اراکاولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه1393
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تعیین و تفکیک واحدها، تیپ هاورخسارههای ژئومرفولوژی درکویر میقان اراکاولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه1393
32دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری شاخص SPI جهت ارزیابی خشکسالی هواشناسی در توده بیستون پرآواولین همایش ملی محیط زیست1393
33دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های زمین آماری در پهنه بندی غنای گ ونه ای و ارتباط ان با عوامل توپوگرافی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بلده نور)همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات پهنه بندی خشکسالی آب های زیرزمینی و هواشناسی در دشت نیشابورهمایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
35دریافت فایل PDF مقالهتحلیل آماری گرد و غبار استان خراسان رضوی در دوره زمانی ( 2010-2004)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
36دریافت فایل PDF مقالهمقایسه کارایی برخی شاخصهای هواشناسی برای تعیین خشکسالی شهر اصفهانچهارمین همایش ملی سلامت، محیط زیست و توسعه پایدار1393
37دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی نوسان بارش در زیر حوزه گرگانرود برای دوره 2039-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس نمایی LARS-WGدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات دمای حداکثر و حداقل در زیر حوضه گرگانرود برای دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ریز مقیاس سازی LARS-WGدومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا1392
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سدهای گابیونی بر روی زمان تاخیر(مطالعه موردی: حوزه ی کوهمیان – استان گلستان)اولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
40دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی پراکنش مکانی اسیدیته و هدایت الکتریکی آب های زیرزمینی دشت سمیرم با استفاده از تکنیک زمین آمار و سامانه اطلاعات جغرافیاییاولین کنفرانس ملی هیدرولوژی مناطق نیمه خشک 1392
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه فرسایش بادی با پوشش گیاهی در کویر میقان اراکسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1392
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل جابجایی رسوبات در کانون بحرانی فرسایش بادی کویر میقان اراکسومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار1392
43دریافت فایل PDF مقالهتحلیل شدت، تداوم و فراوانی دورههای ترسالی و خشکسالی های اقلیمی در شهرستان بهبهاندومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات خشکسالی بر روی عملکرد محصول زراعی گندم (مطالعه موردی: شهرستان بهبهان-دهستان دودانگه)دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط زمانی خشکسالی های هیدرولوژیکی و هواشناسی در حوزه آبخیز رودخانه ماروندومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تکنیکهای سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهرچای اورمیه)دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
47دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند بارش سالانه حوزه آبخیز شهرستان اورمیه (شهرچای) با استفاده از آزمون ناپارامتری من-کندالدومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
48دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مدل گردش عمومی جو و سناریو مناسب به منظور مطالعه اثرات تغییر اقلیم در حوزه آبخیز بار نیشابوردومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
49دریافت فایل PDF مقالهمعرفی متغیرهای پیش بینی کننده جهت کوچک مقیاس کردن مدل های تغییر اقلیم بر اساس روش های آماری (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بار نیشابور)دومین همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست1392
50دریافت فایل PDF مقالهمروری بر پزوهش های اثر تغییر اقلیم بر منابع آب و خاکنهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
51دریافت فایل PDF مقالهامکان سنجی احداث زیر زمینی به منظور تغذیه قنوات،با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی:سرند و نیگو واقع در حوزه آبخیز جگر کوه شهرستان بشرویه)نهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1392
52دریافت فایل PDF مقالهاحیای بیولوژی حوزه آبخیز نمک کور(زیر حوضه رباط میر براتی و قزلیجه) شهرستان اراک با استفاده از کشت تلفیقی پروژه های (یونجه و بادام کاری بم)اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
53دریافت فایل PDF مقالهتاثیر جابجایی رسوبات در کویر میقان اراکاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
54دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشش گیاهی بر مقابله با بیابانزایی در کویر میقان اراکاولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
55دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شبکه عصبی با سیستم فازی-عصبی تطبیقی در پیش بینی خشکسالی هواشناسیاولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های مورفولوژیک بارخان های منطقه شهداد؛ استان کرماناولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)1391
57دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی از روشهای تجربی برآورد میزان SDR مطالعه موردی: حوزه آبخیز قلعه قدم، شهرستان سمیرماولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کاربری با استفاده از دادههای ماهواره Landsat مطالعه موردی: حوزه آبخیز دروهان، استان چهارمحال و بختیاریاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
59دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خشکسالی هواشناسی برخی ایستگاههای حوزه آبخیز دز با استفاده از شاخص SPIاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
60دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ارتباط میزان رضایت بهرهبرداران از اقدامات آبخیزداری با سطح سواد و سن آنها در شهرستان بهمئیاولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم1391
61دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر اقلیم برخصوصیات آب وهوایی پارک ملی گلستانهمایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن1391
62دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات خاک منطقه بدلند در مقایسه با منطقه مرجع به منظور مدیریت بهینه اراضی عرصه های آبخیزهمایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب1391
63دریافت فایل PDF مقالهتعیین منحنیهای TDF یا مقیاس زمان- تداوم- فراوانی خشکسالیهای هواشناسی دشت اراک بااستفاده از شاخصSPIسومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
64دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیک تفرج متمرکز در حوزه آبخیز قره چای به روش مخدوم به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران1391
65دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی نشت سفرههای آب زیرزمینی در خلیج فارس با استفاده از اندازهگیری میدانیچهاردهمین همایش صنایع دریایی1391
66دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تعداد عوامل ورودی در میزان کارایی شبکه عصبی مصنوعی برای پهنه بندی حساسیت زمین لغزش مطالعه موردی: بخشی از حوزه هرازهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
67دریافت فایل PDF مقالهتحلیل روند عوامل اقلیمی و هیدرولوژیکی چند حوزه ی آبخیز شهرستان ارومیه با استفاده از آزمون ناپارامتری من - کندالهفتمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1390
68دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانایی خاک کاربری های مرتع و دیم زار درتولید رواناب و رسوب در دو فصل بهار و تابستان مطالعه موردی حوزه آبخیز شهر کهنهقوچانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
69دریافت فایل PDF مقالهمقایسه خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در دوکاربری مرتع و دیم مطالعه موردی حوزه آبخیز شهر کهنه قوچانهمایش ملی مدیریت کشاورزی1390
70دریافت فایل PDF مقالهنقش جهتهای جغرافیایی در سطوح فرسایش تحت تاثیر جاده، با استفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیاییاولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار1390
71دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توان اکولوژیکتوریسم درکویر میقان به روش مخدوم به کمک سیستم اطلاعات جغرافیایی GISدومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1390
72دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تحلیل چگونگی وضعیت خشکسالی منابع آب زیرزمینیبخشی از حوزه شهر خرمآباد اولین کنفرانس ملی خشکسالی و تغییر اقلیم1390
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارآیی نقشههای ژئومرفولوژی در مکانیابی مناطق مناسب پخش سیلاب در حوزه آبخیز شهریاریششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
74دریافت فایل PDF مقالهکاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیشبینی مخاطرات طبیعیششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
75دریافت فایل PDF مقالهتجزیه و تحلیل تغییرات ماهانه دبی در حوزه آبخیز شهری خرمآبادششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
76دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری مدلهای ماهانه بارش-روانآب در حوزه آبخیز تنگراه در استان گلستانششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
77دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خشکسالی هیدرولوژیک با استفاده از شاخص جریانات سطحی(مطالعه موردی: حوزه آبخیز کشفرود)ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
78دریافت فایل PDF مقالهخصوصیات وقوع سیلابهای گرگانرود در ایستگاه هیدرومتری تمرششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
79دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت مدلهای تخمین نفوذ نسبت به سطوح مختلف رطوبت خاکششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات بینسالی درازمد ت ضریب روانآب در حوزه آبخیز بار نیشابورششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1389
81دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی شبکه عصبی مصنوعی برای پهنهبندی خطر زمینلغزش در بخشی ازحوزه آبخیز هرازچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
82دریافت فایل PDF مقالهپهنهبندی خطر زمینلغزش با استفاده از تلفیق مدلهایAHP و تراکم سطحچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
83دریافت فایل PDF مقالهمقایسه توانایی خاک کاربریهای مرتع و دیمزار در تولید رواناب و رسوب در دوفصل تابستان و پاییزچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
84دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط بین برخی فاکتورهای محیطی مؤثر بر تولید رواناب و رسوب دراراضی رها شدهچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
85دریافت فایل PDF مقالهمقایسه برخی خصوصیات خاک در دو موقعیت بالا و پایین دامنهچهارمین همایش ملی فرسایش و رسوب1389
86دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی سد زیرزمینی با استفاده ازGIS و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (منطقه مورد مطالعه: بخشی از استان تهران)همایش ژئوماتیک 891389
87دریافت فایل PDF مقالهتبیین و ارزیابی سازه های ابی سنتی در منطقه سیستانسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
88دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خشکسالی آبهای زیرزمینی حوزه کویرمیقان در محیط GIS جهت مدیریت منابع آب های زیرزمینیاولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1389
89دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سامانه اطلاعات مکانی و مدل احتمالاتی Weight of Evidence در پهنه بندی حساسیت زمین لغزشهمایش سیستمهای اطلاعات مکانی 13891389
90دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی مشخصات خشکسالی حوزه آبخیز زاینده‌رود با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیائیدومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
91دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع کاربری اراضی بر آلودگی آب‌های زیرزمینی به نیترات و فسفر در استان مازندران (مطالعه موردی شهرستان نور)دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن1388
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب زایی کاربری اراضی در منطقه سجزی-کوهپایه اصفهانسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
93دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر خاکاره بر کاهش فلز منگنز از کمپوستسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
94دریافت فایل PDF مقالهکاربرد GIS در امکان سنجی رویشگاه بالقوه گونه های تاغ در منطقه سیستانسومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1388
95دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و منطق فازی در تعیین مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی سفرههای آب زیرزمینیششمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1388
96دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی سد زیرزمینی بهروش معیارهای حذفی با استفاده ازGIS(مطالعه موردی غرب استان تهران)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیک با استفاده از شاخص SPI اصلاح شده و SDI(مطالعه موردی: حوزه شهرخرم آباد)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
98دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی زیرحوزههای موثر بر دبی اوج و حجم سیل بهاره با استفاده از مدل HEC-HMS (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی)پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران1388
99دریافت فایل PDF مقالهکارآیی عکسهای هوایی در برآورد سطح تاج پوشش درختان خیابانیسومین همایش ملی جنگل1388
100دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوبزایی واحدهای کاری در بخشی از حوزه آبخیز زاینده رودیازدهمین کنگره علوم خاک ایران1388
101دریافت فایل PDF مقالهسامانه اطلاعات جغرافیایی و کاربرد آن در تهیه نقشه حساسیت به خطر زمینلغزشهمایش ژئوماتیک 87 و چهارمین همایش یکسان سازی نامهای جغرافیایی1387
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی عناصر غذایی و مواد آلی خاک سطحی و عمقی در رویشگاه لاله واژگون ( Fritillaria imperialis)دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
103دریافت فایل PDF مقالهمکان‌یابی، رویکرد مدیریتی با GIS ، مطالعه موردی لاله واژگون Fritillaria imperialis منطقه حفاظت شده مانشتدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
104دریافت فایل PDF مقالهتحلیل توپوگرافیک رویشگاه سوسن چلچراغ جهت بررسی خصوصیات پراکنش گونه با استفاده از GISدومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست1387
105دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارکرد مدل SRM در برآورد رواناب حاصل از ذوب برف درحوزه های کوهستانی ایران و مقایسه آن با سایر نقاط جهانسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
106دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خشکسالی در دشت اراک با استفاده از شاخص EDI و رویکرد GISسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
107دریافت فایل PDF مقالهتعیین خشکسالی آبهای زیرزمینی در دشت اراک با استفاده از شاخص SWI و رویکرد GISسومین کنفرانس مدیریت منابع آب1387
108دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربری های مختلف بر روی کیفیت منابع آب سطحی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز سیاهرود قائمشهر)چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
109دریافت فایل PDF مقالهبررسی زمین شناسی و محیط زیست Fritillaria imperialisچهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست1387
110دریافت فایل PDF مقالهبررسی مفاهیم، راهکارها و چالشها در مدیریت مشارکتی آبخیزهااولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
111دریافت فایل PDF مقالهبررسی شرایط رویشگاهی بر پراکنش گونه زردتاغ در منطقه سیستان با استفاده از GISاولین کنفرانس بین المللی بحران آب1387
112دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق مستعد حرکات تودهای با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)دهمین کنگره علوم خاک ایران1386
113دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی ارتباط بین حضور و مساحت فرسایش خاک با کاربری اراضیدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت به فرسایش کاربری اراضی در منطقه سجزی - کوهپایه اصفهاندهمین کنگره علوم خاک ایران1386
115دریافت فایل PDF مقالهنقش کاربری اراضی در ایجاد و تشدید لغزش با رویکرد سامانه اطلاعات جغرافیاییدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
116دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
117دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روابط فازی در تحلیل خطر زمین لغزشدومین همایش مقابله با سوانح طبیعی1386
118دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرآیند تصمیم گیری چند معیاره و سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) در ارزیابی خطر زمین لغزشسومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی1386
119دریافت فایل PDF مقالهمنطق فازی و کاربرد آن در مدلسازی خطر زمین لغزشسومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی1386
120دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر ناپایداری دامنه های طبیعی با استفاده از توابع و ریاضیات فازی ( زمینلغزش)پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1386
121دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی و GIS در شناسایی مناطق مستعد زمینلغزشپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1386
122دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوبزایی نهشتههای کواترنری منطقه سجزی - کوهپایه اصفهان با استفاده از بارانساز مصنوعیپنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1386
123دریافت فایل PDF مقالهمکان یا بی دفن زباله در حوزه های آبخیز شهری نور و چمستان با رویکرد GISسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
124دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از GIS در مطالعات علوم زمین و نقش آن در مدیریت محیط زیستسومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
125دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی نقش عوامل طبیعی و غیرطبیعی موثر بر وقوع پدیده زمین لغزش، به هدف حفاظت از منابع آب و خاک، با رویکرد ) GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز واز )سومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست1386
126دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق مستعد برای طرح های استحصال آب از مه، به عنوان فن آوری نوین در مدیریت منابع آب، در ایراناولین همایش سازگاری با کم آبی1386
127دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی نقش عوامل طبیعی و غیرطبیعی موثر بر وقوع پدیده زمین لغزش، به هدف حفاظت از منابع آب و خاک، با رویکرد ) GIS مطالعه موردی حوزه آبخیز واز )اولین همایش سازگاری با کم آبی1386
128دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی در ارزیابی خطر زمین لغزشبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی زیست محیطی با استفاده از GIS (مطالعه موردی با غشاد)چهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
130دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه خطر احتمالی زمین لغزش با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیاییچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
131دریافت فایل PDF مقالهآنالیز خطر زمین لغزش در محیط GIS و کاربرد آن در امر حفاظت آب و خاکچهارمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران مدیریت حوزه های آبخیز1386
132دریافت فایل PDF مقالهمقدمه ای بر سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) و کاربرد آن در مطالعات فرسایش، ارزیابی اراضی و مطالعات زیست محیطیاولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست1386
133دریافت فایل PDF مقالهکاربرد منطق فازی و GIS در شناسایی و پهنه بندی ناپایداری های دامنه ای و مدیریت محیط زیستاولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست1386
134دریافت فایل PDF مقالهکاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مدیریت و برنامه رﻳزی محیط زیست، مطالعه موردی رویشگاه لاله واژگوناولین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست1386
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی ناپایداری دامنه های طبیعی و کاربرد آن در آمایش سرزمین با استفاده از GISهمایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین1386
136دریافت فایل PDF مقالهتغییر گستره انواع مهم فرسایش خاک در بخشی از حوزه آبخیز سد زاینده روداولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)1385
137دریافت فایل PDF مقالهتعیین دمای سطح دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر NOAA-AVHRRهفتمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی1385
138دریافت فایل PDF مقالهحساسیت به فرسایش واحدهای کاری درمنطقه سجزی - کوهپایه اصفهانسومین همایش سیستمهای اطلاعات مکانی1385
139دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل مؤثر محیطی در ایجاد سیل گلستانهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
140دریافت فایل PDF مقالهتعیین دورههای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کوشکآباد خراسان رضوی با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
141دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربری اراضی بر وقوع زمین لغزش در حوزه آبخیز جنت رودبارهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
142دریافت فایل PDF مقالهمقدمهای بر منطق فازی و کاربرد آن در پهنه بندی خطر زمین لغزشهمایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر1385
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی گونه آتریپلکس بر روی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در مسیر اتوبان تهران - قمنهمین کنگره علوم خاک ایران1384
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش فاکتورهای خاکی بر پوشش گیاهی مراتع حوزه کسیلیاننهمین کنگره علوم خاک ایران1384
145دریافت فایل PDF مقالهاستخراج اطلاعات دمای سطحی آب دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ایکنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴1384
146دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند خشکسالی ها و ترسالی ها در حوضه رود هرازاولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب1380
147دریافت فایل PDF مقالهتاوه قطبی و تطبیق الگوهای سینوپتیکی با شرایط ترسالی و خشکسالی در کشوراولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با کم آبی و خشکسالی1379

مقالات نمایه شده حمید رضا مرادی در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهروند تغییرات بارش و دما در مقیاس های زمانی مختلف در حوزه آبخیز کرخهفصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک1401
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاری تحت شبیه سازی باران در کاربری های مختلف اراضیفصلنامه مدل سازی و مدیریت آب و خاک1401
3دریافت فایل PDF مقالهکاربست مدل خدمات بوم سازگان InVEST در اولویت بندی زیرآبخیز‎های تالار از نظر هدررفت خاک، نگهداشت و تولید رسوبفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1400
4دریافت فایل PDF مقالهمقایسه نسخه درجه روز و تابشی مدل SRM در تخمین رواناب ناشی از ذوب برفپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1400
5دریافت فایل PDF مقالهتعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات فیزیکی خاکدوفصلنامه مهندسی آب1400
6دریافت فایل PDF مقالهتخمین شروع همزمان آستانه رواناب و فرسایش با استفاده از مولفه های مختلف فرسایشنشریه آبیاری و زهکشی ایران1400
7دریافت فایل PDF مقالهتخمین رسوب با استفاده از مولفه های مختلف فرسایشفصلنامه آب و خاک1400
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین نوع رابطه بین شروع آستانه همزمان رواناب و فرسایش با خصوصیات فیزیکی خاکدوفصلنامه مهندسی آب1400
9دریافت فایل PDF مقالهنقش جهت دامنه در تولید رواناب و رسوب سازندهای گچساران و آغاجاریفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1400
10دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل جهت دامنه و شدت بارش در میزان نفوذپذیری خاک نسبت به بارش های اسیدیفصلنامه علوم محیطی1400
11دریافت فایل PDF مقالهتعیین مهم ترین عوامل موثر خاکی در تولید رواناب کاربری های مختلف سازند گچسارانپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1400
12دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه حساسیت سیل با استفاده از دو مدل یادگیری ماشین جنگل تصادفی و مدل خطی تعمیم یافته بیزینفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1399
13دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوریتم های طبقه بندی نوع کاربری در تهیه نقشه کاربری اراضی در حوزه آبخیز زنوز چای استان آذربایجان شرقینشریه تخریب و احیاء اراضی طبیعی1399
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی توزیع زمانی توفان های ریزگرد و ارتباط عوامل موثر با فراوانی وقوع این پدیده در استان خوزستان طی سال های 2000 تا 2015فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر)1398
15دریافت فایل PDF مقالهاثرتغییر اقلیم بر مقدار و شدت باران در شمال ایرانمهندسی آبیاری و آب ایران1398
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی نقش خشکسالی بر فراوانی وقوع گرد و غبار در استان خراسان رضویفصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست1398
17دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های طبقه بندی پیکسل پایه و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: دشت های اصفهان- برخوار، نجف آباد و چادگان)فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1397
18دریافت فایل PDF مقالهتشخیص بافت های گیاهی در فرآورده های خام گوشتی با روش بافت شناسیفصلنامه دامپزشکی1397
19دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تغییرات زمانی و مکانی سطح ایستابی آبخوان دشت بیستون استان کرمانشاه با روش های زمین آماریمهندسی آبیاری و آب ایران1397
20دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات خشکسالی هواشناسی بر آبخوانهای کارستی با شرایط توسعهیافتگی کارست متفاوت (مطالعه موردی: دو آبخوان کارستی بیستون- پرآو و کوه پاطاق)فصلنامه علوم آب و خاک1397
21دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت های اصفهان- برخوار، نجفآباد و چادگانفصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی1397
22دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی تخصیص اراضی و آب آبیاری مبتنی بر دیدگاه بیلان آب با استفاده از برنامه ریزی خطیفصلنامه آب و خاک1396
23دریافت فایل PDF مقالهشناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دورفصلنامه مخاطرات محیط طبیعی1396
24دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگی باران در سواحل جنوبی خزرفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1395
25دریافت فایل PDF مقالهتحلیل بیلان آب زیرزمینی مبتنی بر دیدگاه کشاورزی پایدار در دشت اسلام آبادمهندسی آبیاری و آب ایران1395
26دریافت فایل PDF مقالهSOME NEW PROPERTIES OF FUZZY STRONGLY g -CLOSED SETS AND g -CLOSED SETS IN FUZZY TOPOLOGICAL SPACESمجله تحریریه ی آنالیز ریاضی سهند1394
27دریافت فایل PDF مقالهAn Analysis on the Determination of Climatic Drought Indices and Zoning in Khorasan Razavi Provinceفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1394
28دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کمی تاثیر عملیات آبخیزداری در حوزه ی آبخیز حاجی قوشان، استان گلستانمجله پژوهش آب ایران1394
29دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی تغییرات برخی از متغیرهای اقلیمی با استفاده از مدل ریز مقیاس سازی LARS-WG و خروجی های مدل HADCM۳ تحت سناریوهای مختلففصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1394
30دریافت فایل PDF مقالهتغییرپذیری هیدروگراف واحد حوزه آبخیز کسیلیان در پایه های زمانی بارش موثر متفاوتپژوهش های حفاظت آب و خاک1393
31دریافت فایل PDF مقالهمقایسة الگوریتم های مختلف طبقه‌بندی تصاویر ماهواره ای در تهیة نقشة کاربری اراضی (مطالعة موردی: شهرستان نور)فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی1393
32دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش و پهنه بندی حساسیت آنفصلنامه علوم آب و خاک1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر عملیات آبخیزداری بر خصوصیات سیلفصلنامه علوم آب و خاک1393
34دریافت فایل PDF مقالهنقش جهت های اصلی دامنه بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی: سازندهای گچساران و آغاجاری حوزه آبخیز کوه گچ و مرغا شهرستان ایذه)پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1393
35دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات مکانی و زمانی سطح آب زیرزمینی در دشت کرمانشاهمهندسی آبیاری و آب ایران1393
36دریافت فایل PDF مقالهمعرفی فراسنجه های اکولوژیکی شاخص در رویشگاه های چندگونه مرتعی در مراتع کوهستانی پلور، استان مازندرانفصلنامه بوم شناسی کاربردی1393
37دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات هیدرولوژیکی تغییر اقلیم در حوضه آبخیز گرگانرودفصلنامه آب و خاک1392
38دریافت فایل PDF مقالهحساسیت به فرسایش و تولید رسوب کاربری های مختلف نهشته های سازند آغاجاریفصلنامه علوم آب و خاک1392
39دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش های طبقهبندی پیکسل پایه و شیءگرا در تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از دادههای ماهواره اینشریه سنجش از دور و GIS ایران1392
40دریافت فایل PDF مقالهتغییرات رواناب و رسوب در خاک های با مقادیر رس متفاوت طی دو بارش متوالیفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1392
41دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی اثر قطعات سنگی سطح خاک بر تولید رواناب و رسوبفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1392
42دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از تئوری بیزینفصلنامه علوم آب و خاک1391
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات فصلی رسوب زایی و عوامل خاکی موثر بر آن در کاربری مرتع فصلنامه علوم آب و خاک1391
44دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه حساسیت زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاج عصبی-فازی تطبیقی در شمال شهر تهرانفصلنامه پژوهش های دانش زمین1391
45دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آب نمود واحد لحظه ای کلارک در‎ ‎تخمین سیلاب در حوزه آبخیز کسیلیانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1391
46دریافت فایل PDF مقالهمعرفی فلور، اشکال زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان مراتع ییلاقی پلورمجله فیزیولوژی محیطی گیاهی1390
47دریافت فایل PDF مقالهتاثیر عوامل توپوگرافی و سن جاده بر سطوح فرسایش تحت تاثیر جاده های جنگلی (مطالعه موردی محدوده جنگل آموزشی-پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1390
48دریافت فایل PDF مقالهارزیابی حساسیت مدل های نفوذ نسبت به تغییرپذیری رطوبت خاکفصلنامه آب و خاک1390
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان استفاده از آب دریای خزر برای آبیاری دو گونه شبدر و یونجهمهندسی آبیاری و آب ایران1390
50دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های مختلف مدل سازی روابط مولفه های باران نگار و آب نگار واحد فصلنامه علوم آب و خاک1389
51دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های تخمین ضریب ذخیره آب نمود واحد لحظه ای کلارک در شبیه سازی آب نمود واحد سیلفصلنامه علوم آب و خاک1389
52دریافت فایل PDF مقالهتحلیل خطر زمین لغزش در استان گلستان با استفاده از تئوری دمپستر-شیفر (Dempster-Shafer)فصلنامه پژوهش های دانش زمین1389
53دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از اپراتور فازی گاما (مطالعه موردی: حوزه آبخیز هراز)فصلنامه علوم محیطی1389
54دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی حفاظتی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ با استفاده از منطق فازیفصلنامه علوم محیطی1389
55دریافت فایل PDF مقالهارتباط کاربری اراضی با فرسایش خاک در زیرحوضه مندریجان در حوزه آبخیز سد زاینده رودفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1389
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی حساسیت به فرسایش و رسوب زایی‎ ‎نهشته های کواترنری دشت سجزی، کوه پایه اصفهانفصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1388
57دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه خطر زمین لغزش با استفاده از مدل تراکم سطح و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی سامانه هافصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز1388
58دریافت فایل PDF مقالهاولویت بندی عوامل موثر بر زمین لغزش و تهیه نقشه خطر آن با استفاده از مدل های ارزش اطلاعات و فرایند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: بخشی از حوزه آبخیز هراز)فصلنامه علوم زمین1388
59دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازیفصلنامه علوم آب و خاک1387
60دریافت فایل PDF مقالهتهیه نقشه حساسیت به خطر زمین لغزش و ارزیابی آن با استفاده از اپراتورهای فازیدوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1387
61دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اکولوژیک رویشگاه سوسن چلچراغ(Lilium ledebourii) در گیلان جهت تعیین نیازهای اکولوژیک گونهفصلنامه علوم محیطی1387
62دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روند یابی سیل با دو روش ماسکینگام و ماسکینگام-کانژ در بخشی از رودخانه لیقوانفصلنامه علوم آب و خاک1386
63دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روند یابی سیل با دو روش ماسکینگام و ماسکینگام-کانژ در بخشی از رودخانه لیقواندوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی1386

طرح های پژوهشی حمید رضا مرادی

تاریخ ایجاد رزومه: 27 اردیبهشت 1401 - تعداد مشاهده 53 بار

نمودار سالانه مقالات حمید رضا مرادی طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با حمید رضا مرادی

استان: تهران شهر: تهران

به اشتراک گذاری صفحه حمید رضا مرادی

کلیدواژه های مهم در مقالات حمید رضا مرادی

پشتیبانی