ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای علیرضا سیروس مهر

Alireza Siroos Mehr

مدیر مسئول و استادیار دانشگاه زابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184414)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
مدیر مسئول و استادیار دانشگاه زابل
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا سیروس مهر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
مدیر مسئول و استادیار دانشگاه زابل

سمتهای علمی و اجرایی علیرضا سیروس مهر در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات علیرضا سیروس مهر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کشت مخلوط ارزن دم روباهی و ماش تحت الگوهای کاشت و سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و تابش های فعال فتوسنتزی (PAR)اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی1390
2دریافت فایل PDF مقالهاثرسطوح قطع آبیاری و تراکم کاشت بربرخی صفات مورفولوژیک ارقام بهاره گلرنگیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرتنش خشکی وکودفسفر برعملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیک ریحانیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
4دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و تراکم برمیزان اسانس و عملکردگیاه دارویی مرزه Satureja hortensisیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
5دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بربرخی صفات مورفولوژیک نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
6دریافت فایل PDF مقالهاثرفاضلاب و محلول پاشی روی ومنگنز برعملکرددانه و تعدادی ازخصوصیات رشدی ارزن دم روباهییازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته برسرعت رشدمحصول و سرعت رشد نسبی ارقام گلرنگ بهاره (Carthamus tinctorius Lیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرآللوپاتی عصاره گیاه قیاق ( Sorghum halepense) برخصوصیات جوانه زنی بذرگیاه دارویی سیاه دانه Nigella sativaیازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رقم و تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در منطقه اردبیلدوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1391
10دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی کیتوزان بر آنتی اکسیدان های گلرنگ در شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
11دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی کیتوزان بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ در شرایط تنش خشکیاولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1392
12دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تنش خشکی بر شاخصهای کمی وکیفی گیاه آفتابگرداناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
13دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیمهای آبیاری و تراک م بوته بر عملکرد دانه و روغن سه رقم گلرنگ بهارهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
14دریافت فایل PDF مقالهاثر رژیم های مختلف آبیاری و تراکم بوته بر برخی صفات فیزیولوژیک سه رقم گلرنگ بهارهدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش خشکی و محلول پاشی اسید سیلیکون بر اجزای عملکرد گندم رقم بولانی در منطقه سیستانهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
16دریافت فایل PDF مقالهتأثیر محلول پاشی اسید سیلیکون بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم رقم هامون در شرایط تنش خشکیهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
17دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید هیومیک بر غلظت برخی عناصر غذایی در برگ و کاسبرگ چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط خشکیدومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرسطوح مختلف کودنانوکلات روی و اسیدهیومیک بررشدواندام هوایی گیاه دارویی مرزهدومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1393
19دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر عملکرد و درصد روغن گلرنگ در منطقه سیستانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنش خشکی و محلول پاشی اسیدسالیسیلیک بر وزن هزاردانه و عملکرد کمی گلرنگ در منطقه سیستانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش آرسنیک و تیمار اسید هیومیک بر جوانه زنی و رشد گیاه پنیر باد (Withania coagulans)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
22دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کودهای آلی و زیستی بر روی برخی از اجزای عملکرد در گیاه گلرنگسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی شوری آب آبیاری و کودهای مختلف بر واکنش فیزیولوژیکی و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریشه زیره سبز (Cuminum cyminum L)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی مزیت اقتصادی کشت مخلوط زنیان (Carum copticum L.) و اسفرزه (Plantago ovate L.) در تاریخهای مختلف کاشتسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
25دریافت فایل PDF مقالهاثر پیش تیمار اسید هیومیک بر شاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه همیشه بهار(Calendula officinalis) در شرایط تنش شوریسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
26دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید هیومیک بر برخی شاخصهای رشد و عملکرد گیاه چای ترش (Hibiscus sabdariffa) در شرایط خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
27دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کود زیستی نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گلرنگ تحت سطوح مختلف نیتروژنسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کمپوست زباله شهری بر مقادیر کلروفیل و میزان عناصر سدیم و پتاسیم در نعناع فلفلی تحت تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهاثرسطوح تنش خشکی و کودهای آلی بر عملکرد و درصد موسیلاژ گاوزبان (Borago officinalis)سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
30دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپهای مختلف رازیانه در منطقه سیستانسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
31دریافت فایل PDF مقالهاثر کود بیولوژیک نیتروکسین بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم (رقم شیرودی) آلوده به فوزاریوم سنبلهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
32دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کودهای بیولوژیک میکوریزا و کود آلی ورمیکمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم (رقم تجن) آلوده به فوزاریوم سنبلهسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
33دریافت فایل PDF مقالهاثر کمپوست زباله شهری برعملکرد و برخی ویژگیهای فیزیولوژیک سیاهدانه (Nigella Sativa L.) تحت شرایط تنش خشکیسیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران1393
34دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی و انواع کود آلی بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک ریحانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
35دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح تنش خشکی و انواع کود آلی بررشد و عملکرد ریحانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
36دریافت فایل PDF مقالهاثرات رژیم آبیاری و تراکم بوته بر عملکردو برخی اجزای عملکرد ارقام گلرنگ بهارههمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
37دریافت فایل PDF مقالهاثر باکتری های محرک رشد،کود نیتروژن و گوگرد بر روی خصوصیات عملکردی گیاه کرچک (.Ricinus communis L) در منطقه سیستانهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
38دریافت فایل PDF مقالهاثر محلولپاشی نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم و تنش خشکی روی ویژگیهای فنولوژیک، مرفولوژیک و شاخص کلروفیل در گیاه خرفهکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی رنگیزههای فتوسنتزی ریحان سبز تحت تأثیر تیمار شوری وسالیسلیک اسیدکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات محلول پاشی نانوسیلیکون و تنش خشکی بررنگیزه های فتوسنتزی و پرولین درگیاه خرفهکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
41دریافت فایل PDF مقالهاثرسطوح مختلف کمپوست بر عملکرد و اجزای عملکرد گاوزبان اروپایی(Borago officinalis L.)اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسید هیومیک و کود نانوکلات روی بر برخی پارامتر های رشد در گیاه دارویی مرزهاولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1393
43دریافت فایل PDF مقالهاثر سطح تنش کم آبی و کمپوست زباله شهری بردرصد، عملکرد اسانس و برخی ترکیبات اسانس سیاه دانه (Nigella Sativa L.)دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
44دریافت فایل PDF مقالهاثر تنظیم کننده رشد 28- هموبراسینولید در شرایط تنش خشکی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر غلظتهای متفاوت سیلیکون در تخفیف صدمات اکسیداتیو ناشی از تنش خشکی در گیاه رازیانهاولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست1393
46دریافت فایل PDF مقالهاثرات کودهای نانو و زیستی بر ویژگی های کمی سورگوم علوفهای (هیبرید اسپیدفید)سومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
47دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اسید هیومیک و نانو روی بر برخی صفات مورفولوژیکی، میزان عناصر معدنی وپروتئین گیاه مرزه Satureja hortensis Lسومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد1393
48دریافت فایل PDF مقالهاثر تاریخ کاشت بر برخی صفات سه رقم طالبی درمنطقه سیستاندومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی1393
49دریافت فایل PDF مقالهبررسی برخی صفات کمی و کیفی ژنوتیپ های مختلف رازیانه در منطقه سیستانهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تنوع ژنتیکی رازیانه به وسیله نشانگر ISSRهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
51دریافت فایل PDF مقالهاثر کمپوست زباله شهری برعملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی سیاهدانه (Nigella Sativa L) تحت شرایط تنش خشکیهمایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی1394
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد و اجزای عملکرد سی هیبرید ذرت در شمال خوزستانسومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1394
53دریافت فایل PDF مقالهاندوزش و تحمل آلودگی کادمیومی و تاثیر تیمار سیلیسیم بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک در گیاه خرفه Portulaca oleraceaاولین همایش گیاهان دارویی و داروهای گیاهی1394
54دریافت فایل PDF مقالهاثر قارچ میکوریزا آربسکولار و کود فسفره بر برخی خصوصیات گیاه رزماری در شرایط گلخانهدومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد انواع قارچ میکوریزا آربسکولار و سطوح مختلف فسفات آمونیوم بر غلظت کلروفیل، اسانس و محتوی نیتروژن گیاه رزماری در شرایط گلخانهدومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
56دریافت فایل PDF مقالهاثرات تنش خشکی و نانوکودها بر صفات مورفولوژیکی و فلورسانس کلروفیل گاوزبان اروپاییدومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری1395
57دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محلول پاشی کودهای نانو و اسید هیومیک در مراحل مختلف رشدی بر ویژگی های کمی و کیفی گیاه اسفرزهPlantago ovateاولین همایش ملی یافته های نوین در علوم کشاورزی،محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1395
58دریافت فایل PDF مقالهاثرات اسید سیلیکون برعملکرد و برخی ویژگی های کمی گاوزبان (.Borago officinalis L) تحت تنش خشکیاولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی1395
59دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر میزان کارایی های نیتروژن در گیاه ذرت و خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
60دریافت فایل PDF مقالهاثر محلول پاشی روی بر عملکرد و اجزای عملکرد ارزن مرواریدی تحت تنش خشکی در سیستانکنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی1396
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی پارامترهای کمی و کیفی نعنافلفلی (.Mentha piperita L) در شرایط تنش آبی و محلول پاشی نانوپتاسیمدومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران1396
62دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم آلوده به فوزاریوم سنبلهششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران1398
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و برخی صفات مرفوفیزیولوژیکی ارقام امیدبخش آفتابگردانشانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
64دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کودهای آلی، شیمیایی و تلفیقی بر عملکرد، درصد نیتروژن و رنگدانه های فتوسنتزی ارقام آفتابگردان (Heliantus annuus L.)شانزدهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1398
65دریافت فایل PDF مقالهارتباط میزان آب مصرفی با عملکرد سه رقم گلرنگ در دو تراکم مختلفنهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1385
66دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کاربرد کمپوست زباله شهری بر راندمان مصرف آب و برخی خصوصیات مورفولوژیک نعناع فلفلی .(Mentha piperita L.)پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند1389

مقالات علیرضا سیروس مهر در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات محلول پاشی نانوسیلیکون بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی و عملکرد خرفه Portulaca oleracea L در شرایط تنش کم آبیدوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی1395
2دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح تنش خشکی و کمپوست زباله شهری بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی نعناع فلفلی(Mentha piperita L.)فصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1390
3دریافت فایل PDF مقالهتغییرات اسانس و برخی ویژگی های کمی گیاه مرزه (Satureja hortensis L.) تحت تاثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن و کمپوست زباله شهریفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
4دریافت فایل PDF مقالهاثر آبیاری با پساب و محلول پاشی کود کامل بر عملکرد و اجزای عملکرد علوفه ارزن دم روباهی (Setaria italicaفصلنامه پژوهشهای زراعی ایران1392
5دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان آنتوسیانین چای ترش (Hibiscus sabdarifa L.)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
6دریافت فایل PDF مقالهتاثیر قارچ میکوریز آربوسکولار و کودهای آلی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم گندمفصلنامه آب و خاک1393
7دریافت فایل PDF مقالهاثر کمپوست زباله شهری بر عملکرد، درصد اسانس و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی سیاه دانه تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات مصرف اسید سالیسیلیک بر رشد، عملکرد و برخی خصوصیات بیوشیمیایی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) تحت سه رژیم آبیاری مختلففصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1396
9دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی در مراحل مختلف رشد بر عملکرد و اجزاء عملکرد، پایداری غشای سلول و محتوای نسبی آب برگ ژنوتیپ های سورگم دانه ای (Sorghum bicolor L. Moench)فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
10دریافت فایل PDF مقالهتاثیر محرک رشد آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد، درصد روغن و برخی شاخص های فیزیولوژیکی کلزا تحت شرایط تنش خشکیفصلنامه به زراعی کشاورزی1398
11دریافت فایل PDF مقالهتاثیر سطوح نیتروژن و نیتروکسین بر وی ژگی های رشدی و کمی گاوزبان اروپایی در شرایط زابلفصلنامه به زراعی کشاورزی1396
12دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تنش خشکی و محلولپاشی اسیدسالیسیلیک و کیتوزان بر رنگیزه های فتوسنتزی و آنزیم های آنتی اکسیدانی گلرنگفصلنامه به زراعی کشاورزی1395
13دریافت فایل PDF مقالهاثر تنش خشکی و اسید هیومیک بر برخی ویژگی های فیزیولوژیک چای ترش ( Hibiscus sabdarifa )فصلنامه به زراعی کشاورزی1394
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 241 بار

نمودار تولید سالانه مقالات علیرضا سیروس مهر

تماس با علیرضا سیروس مهر


به اشتراک گذاری صفحه علیرضا سیروس مهر

پشتیبانی