آقای دکتر علیرضا سیروس مهر

Dr. Alireza Sirousmehr

گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184414)

70
58
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی