آقای دکتر تقی طاوسی

Dr. taghi tavousi

استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (305838)

50
42
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی