ناحیه بندی خشکسالی های ایران

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 99

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

WATERCONF04_007

تاریخ نمایه سازی: 28 خرداد 1401

چکیده مقاله:

هدف اصلی این مطالعه ناحیه بندی خشکسالی های ایران در دو مقیاس زمانی ماهانه و فصلی با استفاده از روش های آماری چند متغیره است. لذا در راستای رسیدن به این هدف اصلی داده های بارش ماهانه ۴۳ ایستگاه همدید کشور برای یک دوره آماری ۳۴ ساله ۲۰۰۹-۱۹۷۶ از سازمان هواشناسی ایران دریافت شد. ازروی داده های بارش ماهانه، بارش های فصلی ایستگاه ها به دست آمدند. برای شناسایی فراوانی درجات مختلف خشکسالی ها نیز از شاخص بارش استاندارد شده SPI استفاده شد. با تنظیم بارش استاندارد شده SPI ایستگاه ها در ماتریسی با حالت S، تحلیل مولفه های مبنا با چرخش واریماکس در دو مقیاس زمانی ماهانه و فصلی اجرا شدند. در ادامه خروجی تحلیل مولفه های مبنا به عنوان ورودی تحلیل خوشه ای مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت نتایج مربوط به تحلیل خوشه ای در محیط نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از روش درونیابی نزدیک ترین همسایه به نقشه های ناحیه بندی خشکسالی های ایران تبدیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که با اجرایروش مولفه های مبنای چرخش یافته با روش واریماکس می توان به تزدیک به ۶۸/۸۹ و ۷۵/۴۲ درصد تفاوت خشکسالی های در دو مقیاس زمانی ماهانه و فصلی را با ۷ و ۹ مولفه تبیین کرد. با اجرای تحلیل خوشه ای بر روی مولفه های به دست آمده از تحلیل مولفه های مبنا مشاهده شد که می توان خشکسالی های ایران را به ترتیب برای دو مقیاس زمانی ماهانه و فصلی به ۴ و ۵ ناحیه تقسیم بندی نمود.

کلیدواژه ها:

ناحیه بندی ، ایران ، تحلیل مولفه های اصلی ، تحلیل خوشه ای ، شاخص بارش استاندارد شده SPI

نویسندگان

پیمان محمودی

گروه جغرافیای طبیعی، وبرنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

تقی طاوسی

گروه جغرافیای طبیعی، وبرنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان

راضیه کیخا حلیم

گروه جغرافیای طبیعی، وبرنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان زاهدان