فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی

Journal of the Geographical Studies of Mountainous Areas

ا توسعه رشته ­ها و گرایش­ های مختلف علوم جغرافیایی خصوصا در مقاطع تحصیلات تکمیلی، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه لرستان و همچنین با تاسیس سومین شعبه انجمن علمی جغرافیا و برنامه ­ریزی روستایی ایران در استان لرستان در خرداد ماه ۱۳۹۷، زمینه­ های گسترش مطالعات جغرافیایی در این دانشگاه بیش از پیش فزونی یافت. کوهستانی بودن بیش از ۷۰ درصد استان، اهمیت توجه به مطالعات مدیریت خردمندانه فضا، نگاه سیستمی و مدیریت یکپارچه به حفاظت از منابع طبیعی، زیرساخت ها و سکونتگاه های شهری و روستایی را در توسعه مناطق کوهستانی نشان می ­دهد. بدین­سان، گروه جغرافیای دانشگاه لرستان اقدام به تاسیس یک فصلنامه تخصصی با تمرکز بر "مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی" با محوریت توسعه مناطق کوهستانی ایران و جهان اعم از نوار کوهستانی البرز، زاگرس، نواحی کوهستانی تالش، شمال و شرق کشور و نواحی واقع در کرانه کوه های با اهمیت ایران و جهان نموده است.
بدین ترتیب، از پژوهشگران محترم علاقمند به مطالعه در عرصه های مختلف جغرافیایی همچون حوزه های شهری، روستایی، گردشگری، آمایش سرزمین، ژئومورفولوژی، اقلیم شناسی، سیاسی و مباحث میان رشته ای و ... در خصوص نواحی کوهستانی دعوت می­گردد مقالات برگرفته از مطالعات پژوهشی و مطالعاتی خود را به آدرس وبسایت مجله ارسال فرمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات