مکانیابی پهنه های مناسب اکوتوریسم. مطالعه موردی: منطقه اورامانات

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 616

فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GPS-4-13_008

تاریخ نمایه سازی: 10 آذر 1394

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و مکان یابی پهنه های مناسب اکوتوریسم شامل، کوهنوردی، دامنه نوردی، ورزش های زمستانی، ورزش های آبی، طبیعت درمانی و چشم انداز انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، مطالعات کتابخانه ای و میدانی و همچنین استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS بوده است. به همین منظور لایه های اطلاعاتی مورد نیاز شامل نقشه های سطوح ارتقاعی، شیب، جهت شیب، پوشش گیاهی، چشمه های معدنی، نزدیکی به مراکز مسکونی، امنیت، تسهیلات و خدمات دسترسی به راه ارتباطی تهیه شدند. سپس با تلفیق و همپوشانی لایه های اطلاعاتی در محیط GIS، نقشه نهایی جهت فعالیت اکوتوریسمی در منطقه در سه پهنه با قابلیت ضعیف، متوسط و خوب ترسیم گردید. نتایج حاصل از نقشه نهایی اکوتوریسم نشان داد که پهنه خوب با مساحت 1080/30 کیلومترمربع معادل 25/78 درصد مساحت منطقه، پهنه متوسط با 1816/28 کیلومترمربع معاادل 43/34 بیشترین درصد پوشش منطقه و پهنه ضعیف با مساحت 1269/60 کیلومترمربع معادل 30/30 درصد و را به خود اختصاص داد و با استفاده از نتایج حاصل از مدل تصمیم گیری چند معیاره AHP به اولویت بندی پهنه های اکوتوریسم پرداخته و مشخص گردید که پهنه چشم انداز با امتیاز 0/370 در رتبه اول و پهنه های دامنه نوردی، کوهنوردی، ورزش های آبی، طبیعت درمانی و ورزش های زمستانی به ترتیب در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

کلیدواژه ها:

مکان یابی اکوتوریسم ، GIS ، مدل تصمیم گیری چند معیاره (AHP) توسعه گردشگری منطقه اورامانات

نویسندگان

تقی طاوسی

دانشیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

دانا رحیمی

کارشناسارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان- نویسنده مسئول

محمود خسروی

کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه سیستان و بلوچستان