آقای دکتر محمد شریفی کیا

Dr. Mohammad Sharifikia

گروه سنجش از دور وGIS، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس

فرد مهم علمی - Researcher ID: (297874)

14
30
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی