آقای دکتر منصور کیانی مقدم

Dr. Mansoor Kiani Moghadam

دانشیار فناوری حمل و نقل دریایی - دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (315241)

25
22
4
3
1
17

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تصمیم گیری در محیط های فازی، روش ها و کاربردها (انتشارات گونش نگار) - 1401 - فارسی
  • کتاب تصمیم گیری با ویژگی های چندگانه (با معرفی روش رابطه خاکستری) (انتشارات گونش نگار) - 1401 - فارسی
  • کتاب اصول مدیریت زنجیره عرضه (انتشارات ترمه) - 1391 - فارسی
  • کتاب اصول و مبانی بارچینی در کشتی (انتشارات نشر چاپار) - 1389 - انگلیسی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • دکتری تخصصی فنّاوری حمل و نقل دریایی دانشگاه لیورپول - انگلستان2003-2007
  • کارشناسی ارشد حمل و نقل بین المللی دانشگاه کاردیف - انگلستان1993-1994
  • کارشناسی دریانوردی - ناوبری - فرماندهی کشتی های تجاری - مسافربری (نامحدود) دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار1364-1368

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار صنعتی در مدرک بین المللی افسر دومی حرفه ای دریانوردی کشتی های تجاری و مسافربری (نامحدود) (1369-تاکنون)

سایر موارد

  • طرح پژوهشی خاتمه یافته: شناسایی فاکتورهای اثرگذار بر کارآیی و بهره وری عملیات پایانه های کانتینری، 1389.
  • طرح پژوهشی خاتمه یافته: تحلیلی بر امکان اتوماسیون حمل، تخلیه و بارگیری اسکله ای بندر تجاری چابهار، 1379.