خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 1,993
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: علوم پزشکی
رتبه علمی در کل کشور: 185
رتبه علمی در بین علوم پزشکی: 15
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 3 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

Job Stress and its Relationship with the Musculoskeletal Disorders among Office Workers of Zahedan University of Medical Sciences, Iran نوشته Hossein Ansari و Babak Fazli و Hossein Zare و Somayeh Hami MahkoyehPhenol Removal from Aqueous Solutions by Adsorption on Activated Carbon of Miswak’s Root Treated with KMnO۴ نوشته Nasibe JavanDirect Blue ۷۱ Removal from Aqueous Solutions by Adsorption on Pistachio Hull Waste: Equilibrium, Kinetic and Thermodynamic Studies نوشته Nasibeh JavanInvestigation of Fluoride Adsorption from Aaqueous Solutions by Modified Eucalyptus Leaves: Isotherm and Kinetic and Thermodynamic Studies نوشته Edris BazrafshanAdsorption Isotherm and Kinetics Study: Removal of Phenol Using Adsorption onto Modified Pistacia mutica shells نوشته Ramin Sarvani و Elhamh DamaniThe Relationship between Medications and Estimated Risk of Breast Cancer using Gail Model in Women Living in Southeastern Iran نوشته Hossein Ansari و Ali YousefzadehAssessment of the Core Functions of Hepatitis B Surveillance System in the Southeastern Iran: a Qualitative Study نوشته Khodadad SheikhzadehWorkload status and its relationship with job stress in nurses during the COVID-۱۹ pandemic نوشته Mohammad KhammarniaThe Evaluation of Removal Efficiency of Phenol from Aqueous Solutions using Moringa Peregrina Tree Shell Ash نوشته A Zarei و E Bazrafshan و R Khaksefidi و M Alizadehبررسی تاثیر تمرینات پیلاتس بر اضطراب و افسردگی زنان جوان مبتلا به دیابت نوع دو نوشته زهرا پیشکارمفرد و رضواندخت علیزاده و علی نویدیان و شهین نصرتزهیبررسی فراوانی بستری مجدد و عوامل تاثیرگذار بر آن در بیماران با نارسایی قلبی در ایران:یک مطالعه مروری نظام مند نوشته جاسم اله یاری و فرناز جهانتیغبررسی دانش نگرش و عملکرد تکنولوژیست های اتاق عمل بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در رابطه با پیشگیری از ترمبوز وریدهای عمقی در بیماران کاندید جراحی نوشته نجمه قیامی کشته گربررسی اثربخشی یک دوره برنامه تمرینی ۸ هفته ای منتخب بر سطوح FGF۲۱ و FGFR-۱ در بیماران جراحی بایپس عروق کرونر (CABG) نوشته مهرانگیز قبیمیبررسی حذف سرب (II) با استفاده از بیومس آزولا فیلیکولیدس از فاضلاب سنتتیک نوشته داود بلارک و ادریس بذرافشان و فردوس کرد مصطفی پوراستفاده از پسماند کشاورزی برای جذب بیس فنل Aاز محلولهای آبی: مطالعه ایزوترمی و سنتیکی نوشته داود بلارک و ادریس بذرافشان و فردوس کرد مصطفی پوربررسی سینیتیکی وایزوترمی حذف روی از آب به وسیله پوسته بلال طبیعی و اصلاح شده با اسید تارتاریک نوشته داود بلارکبررسی کارایی فرآیند اولتراسونیک/فنتون در حذف آنتی بیوتیک پنی سیلین جی از محیط های آبی به روش سطح- پاسخ نوشته آیت حسین پناهی و حسین کمانی و فاطمه سنچولی و محمد هاونگیسابقه خانوادگی سرطان و خطر ابتلا به سرطان دستگاه گوارش فوقانی در جنوب شرق ایران: یک مطالعه مورد-شاهدی نوشته فاطمه زینلی و علیرضا انصاری مقدم و محمد علی مشهدی و مهدی محمدی و مصطفی پیوندThe Role of Immune System in Thalassemia Major: A Narrative Review نوشته Majid NaderiEvaluation of Antioxidant and Antimicrobial Activity of Some Medicinal Plant Extracts on Escherichia coli Isolated from Poultry Feces نوشته Maryam Beigomi

کنفرانسهای برگزار شده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان

تاکنون 6 کنفرانس توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان به صورت زیر است: