آقای دکتر محمدرضا قاسمی

Dr. Mohammad Reza Ghasemi

استاد، دانشکده مهندسی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231799)

93
10
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی