آقای دکتر محمد قاسمی

Dr. Mohammad Ghasemi

دانشیار، گروه مدیریت دولتی، مدیریت و حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (414444)

161
15
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی