ارزیابی چابکی سازمانی و بررسی نقش توانمندسازی بر بهبود آن در شهرداری زابل

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 500

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CMRECONF01_054

تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396

چکیده مقاله:

یکی از مهمترین چالش های مدیران عصر حاضر در سازمان ها،عدم استفاده کافی از منابع فکری، توان ذهنی و ظرفیت های بالقوه منابع انسانی است.در اغلب سازمان ها از توانایی های کارکنان استفاده بهینهنمی شود و مدیران قادر نیستند ظرفیت های بالقوه آنان را به کار گیرند. هدف از پژوهش حاضر بر ارزیابی چابکی سازمانی و بررسی نقش توانمندسازی بر بهبود آن در شهرداری زابل می باشد، این تحقیقبر حسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی است. در این تحقیق برای جمع آوری مبانی نظری و پیشینه از مطالعات کتابخانه ای و مقالات و مجلات دانشگاهیاستفاده شده است و همچنین برای جمع آوری اطلاعات آماری جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش میدانی و جستجو در جامعه آماری استفاده شده است، در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه توانمندسازی روانشناختی )اسپرتیزر( و چابکی سازمانی )ژانگ و شریفی( استفاده شده است جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری زابل می باشد. و حجم نمونه با استفاده از روشجدول مورگان انتخاب شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزا SPSS استفاده گردیده است. از آزمون های توصیفی فراوانی و میانگین و انحراف معیار برای متغیر های جمعیت شناختی و متغیر های اصلیاستفاده شده است و همچنین از آزمون های استنباطی مانند همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و گام به گام و آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه های توانمندسازی روانشناختی استفاده گردیده است.نتایج داده ها بیانگر آن است که بین مولفه های توانمندسازی روانشناختی و چابکی سازمانی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

نویسندگان

محمد قاسمی

استادیار گروه مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

حمیدرضا برزگرمقدم

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زابل

محمدرضا صمدزاده

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زابل

مهدی فنودی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :