مقالات شهرداری در شهرداری ها

این صفحه به صورت اختصاصی به مقالات شهرداری درشهرداری ها اختصاص دارد. در این بخش مقالات، اطلاعات کنفرانسها، ژورنالها و نشستها تخصصی در حوزه شهرداری جهت استفاده سازمانها و پژوهشگران ارائه می شود. در حال حاضر 9,899 مقاله در زمینه شهرداری استخراج شده است.

لیست مقالات شهرداری در شهرداری ها

1. کنترل جمعیت کنه تارتن دو نقطه ای روی گیاه پیچ امین الدوله با استفاده از اسانس رزماری در پارک شهر تهران
2. بررسی نماتدهای فرا ریشه زرشک زینتی در پارک شهر تهران
3. بررسی اثر ذغال بیوچار تهیه شده از کمپوست شهری بر تحمل به خشکی نهال های اقاقیا و زبان گنجشک
4. Examining passive defense solutions to reduce riskin government projects. A case study of Khomeinmunicipality
5. The role and place of social participation of citizens in the urban management structure
6. Food Security Status and Its Determinants among Inland Fishing and Non-Fishing Rural Households in Sekhukhune District Municipality, Limpopo Province
7. Report on the triaxial behavior of plastic concrete. A case study of the workshop site of Khomein municipality
8. بررسی تاثیر روش های توسعه ی کم اثر بشکه ی ذخیره آب باران و ترانشه نفوذ بر کاهش مقادیر دبی اوج سیلاب های شهری
9. ارزیابی تطبیقی مزایای استفادهی پروژههای شهری از اسکلت های فولادی (توسعه داده شده توسط مدل (Expertchoice
10. بررسی اجاره بها جهت تامین مالی پروژه های خدمات شهری
11. بررسی مدیریت شهری و نقش مشارکت اجتماعی با عملکرد ویژگی های شخصیتی حقوقیشهرداری جهت بهبود اداره شهری و شهروندی
12. ارزیابی طرح ها به منظور رفع گره ترافیکی شهری به روش ویکور خاکستری ( مطالعه موردی: محله ابیوردی شهرشیراز)
13. توسعه و پایداری شهرسازی شهرها با کمک شاخص های مدیریت شهری
14. مدیریت هزینه هدفمند و مدیریت هزینه کیفیت، راهکاری جهت کاهش هزینه هایشهرداری شهر مشهد
15. بررسی نقش مدیریت هزینه بر مبنای فعالیت بر کاهش هزینه های سازمانی
16. بررسی رابطه بین رهبری معنوی بر یادگیری سازمانی کارکنان شهرداریهای شهر شیراز
17. شناسایی ریسک های قراردادهای سرمایه گذاری و مشارکتی درشهرداری مشهد و روشهای کنترل آنها
18. بررسی رفتار لرزه ای سیستم های قاب مهاربندی مقاوم در برابر کمانش
19. آنالیز قابلیت اطمینان برای بتن تقویت شده : مقایسه ای بین روش های FORM و ISM
20. بررسی نظام حقوقی تملک املاک در شهرداریها
21. بررسی عملکرد کمیته­ های نما (حدفاصل سال های ۱۳۹۳-۱۴۰۰) و تدوین سناریوهای آیند ­پژوهی با بهره­ گیری از روش آیدا (موردپژوهی: کمیته­ های نما مناطق شهرداری تهران)
22. بررسی مشکلات خطوط دوچرخه و موانع استفاده از دوچرخه در کلان شهر ها از دیدگاه حمل و نقل پایداری (نمونه موردی منطقه شش شهرداری شیراز)
23. بررسی میزان تاثیر کلاس های آموزش بازیافت، برگزار شده در مرکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز و محیط زیست شهرداری منطقه ۱۲ تهران
24. آسیب شناسی و ارائه الگوی بهبود فرآیند مدیریت پروژه های کلان عمرانی شهرداری شیراز با استفاده از استاندارد پی ام باک و روش تاپسیس
25. نقش نظارتی شهرداری شیراز بر کاهش ریسک های ایمنی در گودبرداریهای عمیق (مطالعه موردی برجهای دوقلوی ۴۷ طبقه نیایش پارسه شیراز توسط تکنیک (Topsis
26. تحلیل دسترسی و نظام پراکنش فضایی کاربری های خیابان شهرداری شهر همدان در راستای تحول و بلوغ فضای شهری به مکان عمومی مختلط چندعملکردی
27. ارتباط بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینی با کارایی مدیران و کارمندان شهرداری شهر قم( مناطق ۸،۷،۶،۵،۴،۳،۲،(۱
28. ریشه یابی علت تاخیر در پروژه های عمرانی شهری کوچک مقیاس (مطالعهموردی شهرداری منطقه دو کلانشهر شیراز -با تکیه بر تحلیل سلسله مراتبی)
29. ارزیابی امکان بهینه سازی طراحی سیمای منطقه شش شهرداری کلانشهر شیراز متاثر از توسعه موازین شهرسازی نوین (توسط مدل SPSS و آزمون فرضیات)
30. بررسی رضایت مندی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم ساکن منطقه ۱ شهرداری اراک از نقش و عملکرد مبلمان شهری منطقه محل سکونت
31. بررسی سایر کشورها در راستای کاربرد نوآوریهای اعتبارمالی با استفاده از صندوقتوسعه شهرداری و روش تامین مالی ادغام شده در بازسازی شهری
32. قلمروهای شبه خصوصی و حضورپذیری بانوان در فضاهای جمعی غیر رسمی (مطالعه موردی: میدان شهرداری رشت و محوطه دور استخر لاهیجان)
33. ارزیابی تاثیر نظارت عالیه حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز بر توسعه صنعتی سازی و کاهش هزینه های ساخت ساختمانها
34. ارزیابی فاکتورهای تاثیرگذار بر مکانیابی و نقشه برداری ساخت پروژه های جدید عمرانی شهرداری (مطالعه موردی بیمارستان ابوعلی سینا صدرا)
35. پایش پارامترهای موثر بر هزینه های جاری تعاونی های مسکن شهرداری کلانشهر شیراز با تکیه بر توان تحلیل زوجی Expertchoice
36. توسعه خدمت رسانی برخط ، راهکاری نوین بر نظارت و اجرای پروژههای شهری (توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز)
37. تحلیل شاخص های هوشمند سازی شهر و شهرداری سمنان با تلفیق تکنیک بهترین-بدترین BWM و دلفی فازیFuzzy Delphi
38. آینده پژوهی پیشران های موثر بر درآمدهای پایدار شهری در شهرداری ها(مورد مطالعه: منطقه ۲۲ کلان شهر تهران)
39. شناسایی پیش نیازها، الزامات، چالشها و ارائه راهکارها جهت موفقیت ابزارها در تامینمالی داخلی و خارجی پروژه های شهرداری
40. بررسی تاثیر عملکرد شهرداری کلانشهر شیراز بر بهبود سیستم زیربنایی مبتنی بر توسعه شهری (با تاکید بر مدل (ExpertChoice
41. لزوم استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری جهت افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری (مطالعه موردی شهرداری ارومیه )
42. مروری بر قانونهای حاکم بر خدمات شهری در تفکیک اراضی (توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز)
43. توسعه گسترده شهری توسط حوزه معاونت فنی و عمرانی شهرداری شیراز با تکیه بر پتانسیل بی نظیر گردشگری
44. ارزیابی وضعیت شاخص های شهر دوستدار کودک در شهر شیراز ( نمونه موردی منطقه ۱ و ۷ شهرداری شیراز )
45. تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی در عملکرد سازمانی(مطالعه موردی شهرداری شهرستان جویبار شش ماه اول سال ۱۴۰۱)
46. راهکارهای کاربردی جهت کیفیت بخشیدن به فعالیت کارکنان شهرداری به واسطهمدیریت دانش و مولفه های رفتار شهروندی
47. سلامت محیط زیست شهری: از ساختار فضایی شهر تا مشارکت شهروندی (نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران)
48. بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم ارزیابی تعالی سازمانی بر شاخصهای عملکردی شهرداری کلانشهر شیراز (توسط مدل (AHP
49. بررسی آسیب پذیری امداد رسانی حریق در ساختمانهای بلند مرتبه ( مطالعه موردی منطقه ۲۲ شهرداری تهران )
50. تحلیل کاربرد هندسه فراکتال در نشان های فرهنگی ایرانی؛ مطالعه ی موردی نشان شهرداری های ایران
51. شناسایی پیمانکار اصلح از دیدگاه کارفرمایان (مبتنی بر مدیریت بر ساخت پروژه های شهری شهرداری زرقان)
52. بررسی زیست پذیری شهری با رویکرد توسعه پایدار (نمونه مورد مطالعه منطقه ۳ شهرداری شیراز)
53. آسیب شناسی کالبدی سیما و منظر شهری مورد کاوی: منطقه چهار شهرداری ارومیه خیابان امام
54. آینده پژوهی مدیریت بافت های باارزش تاریخی شهری مطالعه موردی: منطقه ۸ شهرداری کلانشهر تبریز
55. درآمدهای پایدار، زیرساخت اولیه و اصلی در توسعه شهری با رویکرد رتبه بندی عملکرد شهرداری
56. شیوه های نوین در ایجاد درآمد پایدار در شهرداری ها(مطالعه موردی کلان شهر شیراز)
57. رابطه سبک مدیریت مثبت گرا با کیفیت زندگی کاری و میانجیگری روحیه کارآفرینی مدیران شهرداری
58. کیفیت خدمات اماکن ورزشی-تفریحی شهرداری مشهد با رویکرد شهر دوستدار سالمند در سال
59. تدوین ضوابط و مقررات منعطف برای کاربری مسکونی؛ نمونه موردی: منطقه یک شهرداری مشهد
60. ارزیابی عملکرد شهرداری و شورای شهر در اعتلای حقوق شهروندی (مطالعه موردی : شهرستان چالوس)
61. بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های عمرانی شهرداری ها
62. بهسازی فضای بصری شهرداری منطقه هفت شیراز با تاثیرپذیری از معماریمبتنی بر سلیقه شهروندان
63. پایش موفقیت پروژه های شهری منطقه دو شهرداری کلانشهر شیراز توسط تحلیل زوجی Expertchoice
64. تحلیل فضایی زمانی عوامل موثر بر قیمت مسکن (موردشناسی: منطقه ۵ شهرداری تهران)
65. بررسی رابطه توانمندسازی روانشناختی و اثر بخشی سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه ۳
66. تحلیل و شناسایی اهداف و پیش بینی های لازم در برنامه ریزی مالی شهرداری ها درتوسعه مبنا و مکمل برنامه ریزی برای بدهی ها ، تعهدات و تامین مالی شهرداری
67. فناوری اطلاعات در ارتقاء امنیت داده ها و اطلاعات در شهرداری شیراز
68. تاثیر مدیریت منابع انسانی و برنامه ریزی بر کارآیی کارکنان شهرداری اراک
69. بررسی تاثیر هوش سازمانی کارکنان بر ارتقای اثر بخشی کارکنان شهرداری همدان
70. تدوین استراتژی های مدیریت پسماند (مطالعه موردی : سازمان مدیریت پسماند شهرداری شیراز)
71. عملکرد متفاوت شهرداری منطقه دو کلانشهر شیراز در اتمام پروژه های شهری
72. راهکارهای فرهنگی شهرداری مشهد در جهت جلب حمایت و همکاری شهروندان
73. رابطه رهبری خدمتگزار سازمان و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شهرداری ها
74. بررسی امکان توسعه منطقه دو شهرداری کلانشهر شیراز مبتنی برفعالیتهای شهری
75. تاثیر استقرار الگوی مدیریت واحد شهری بر اثربخشی مدیریت شهرداری شیراز
76. بررسی عوامل موثر بر معوق ماندن مطالبات در شهرداری ها
77. رابطه سرمایه فکری با توانمند سازی کارکنان شهرداری شیراز
78. راهکارهای ارتقاء کارایی هزینه ها در شهرداری ملارد
79. نقش تخلفات ساختمانی در درآمد شهرداری با رویکردهای برخورد تبیین وضعیت آثار وتبعات تخلفات ماده صد در قانون شهرداری ها
80. ارزیابی و سنجش میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری در مدیریت فضای شهری در دوران کرونا (مطالعه موردی : شهرداری سراوان)
81. شهرداری و مدیریت شهری
82. بررسی مولفه های موثر مشارکت در تصمیم گیری کارکنان مراکز تحقیقات، آموزش و مشاوره فضای سبز شهر تهران در توسعه فضای سبز پایدار شهری
83. Investigating the role of active citizenship in the relationship between awareness of citizenship rights and accountability and transparency in Rasht Municipality
84. Introducing Application Of Incident CommandStructure In Tabriz Municipality
85. بررسی پارامترهای موثر بر مکان یابی ساخت پروژه های نوین عمرانی شهری
86. بررسی رابطه بین میزان درآمد و کارآفرینی از دیدگاه مدیریت
87. سرمایه گذاری بخش خصوصی متناسب با تسهیلات دریافتی در توسعه شهری کلانشهرها
88. لزوم استفاده از فناوری اطلاعات در راستای تامین رفاه عمومی شهروندان
89. ارزیابی مزیت سیستم مدیریت برنامه ریزی شهری با تکیه بر مدل GIS
90. ارزیابی امکان اطلاعرسانی پایدار سیستم اطلاعات مالی کلانشهر شیراز (با تکیه بر آزمونهای آماری)
91. بررسی واکنش برخی خصوصیات کمی و کیفی توده های مختلف گیاهانفضای سبز منطقه ۷ به تنش شوری
92. بررسی تحلیلی معضلات مالی حمل و نقل شهری در کلانشهر شیراز
93. لزوم استفاده از سیستم مدیریت جغرافیای شهری در مدیریت کلانشهرها
94. ارزیابی حکمروایی خوب شهری در ایران – مطالعه موردی: شهر نیشابور
95. بهبود رفاه شهروندی با توسعه خدمات زیرساختی کلانشهرها
96. ارزیابی علل تاخیر در پروژه های ساخت در موعد مقرر
97. صنعت ساختمانی و لزوم رعایت موازین ایمنی در آن
98. یک مدل جدید از مدیریت شهری مبتنی بر فناوری سبز با الگوبرداری از شهر کازن روسیه
99. ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک های شهری از منظر حوزه نفوذ (مطالعه موردی :منطقه شش شهر شیراز(
100. ارزیابی تناسب توزیع مکانی پارک های شهری از منظر حوزه نفوذ (مطالعه موردی :منطقه پنج شهر شیراز(