کارآفرینی، رشد و توسعه اقتصادی(مطالعه تحلیلی - تطبیقی توسعه نیروی انسانی ایران و مالزی)

سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,678

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

EME02_092

تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393

چکیده مقاله:

بررسی روند توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه یافته بیانگر این واقعیت است که اقتصاد تحت تاثیر کارآفرینی است و کارآفرینان در توسعه اقتصادی کشورهای توسعه یافته نقش اساسی داشته اند؛ به طوری که برخی از صاحب نظران کارآفرینی را یکی از دو شرط ضروری رشد و توسعه اقتصادی می دانند. کارآفرینی نیروی محرکه رشد اقتصادی محسوب شده و نقش حیاتی در روند توسعه ایفا می کند. همانطور که جامعه تدریجا به سمت توسعه پیش می رود، فرصت های بازار وسیع تر می شود و مردم نیز پول، قدرت خرید، مهارت ها، توانایی ها و انگیزه های بیشتری بدست می آورند؛ و محیط اقتصادی و اجتماعی نیز هر چه بیشتر به سمت توسعه و رشد کارآفرینی متمایل می شود و زمانی که کارآفرینی به عنوان یک شغل توسط بسیاری از اعضای جامعه پذیرفته می شود، آن جامعه بسیار سریع توسعه می یابد و از منافع زیادی بهره مند می گردد. یکی از شاخص یای توسعه اقتصادی، شاخص توسعه انسانی است که در این نوشتار شاخص مذکور در دو کشور ایران و مالزی طی سال های 2012-1990 به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گرفته است. سپس با توجه به نقش کارآفرینی در توسعه و رشد اقتصادی مالزی و پیشرفت های چشمگیر این کشور در زمینه کارآفرینی، راهکارهایی به منظور بهبود شرایط و تسهیل سازی روند کارآفرینی با توجه به نیاز کشور ارائه شده است.

نویسندگان

امین رضا کمالیان

دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

حسین فرهادپور

کارشناس ارشد کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان