شناسایی، جداسازی و بررسی توالی پیشبراختصاصی بذر β- کانگلایسینین

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 371

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_GEB-5-2_012

تاریخ نمایه سازی: 26 فروردین 1397

چکیده مقاله:

پیشبرها یکی از عناصر کلیدی مهندسی ژنتیک برای بیان هدفمند ژنها محسوب می شوند. به طوریکه انواع مختلفی از پیشبرها با توجه به نوع بافت و یا میزان بیان می تواند مورد استفاده قرار بگیرند. یکی از پروتیین های ذخیره ای مهم در بذرهای سویا پروتیین β- کانگلایسینین است که طی توسعه بذر ساخته می شود. سنتز پروتیین های ذخیره ای در ابتدا در سطوح رونویسی کنترل می شود و بیان اختصاصی آنها در بذر، تحت کنترل نواحی پیشبری ژن های کد کننده پروتیین های ذخیره ای می باشد. به علت مختص بذر بودن پروتیین β-کانگلایسینین انتظار می رود که پیشبر ژن آن نیز مختص بذر باشد در این تحقیق جداسازی پیشبر مختص بذر β-کانگلایسینین از گیاه سویا رقم بومی کتول صورت گرفت. پس از همسانه سازی پیشبر در ناقل pTZ57R/T و تعیین توالی آن، نواحی حفاظت شده مهم در این پیشبر از قبیل جعبه TATA، جعبه CAAT و سایر موتیف های مختص بذر مانند عناصر تکراری SKn-1، عناصر تکراری RY، جعبه G، شناسایی شدند. سپس پیشبر β- کانگلایسینین به همراه سیگنال پپتید مورد نظر و ژن دلتازیین، برای مطالعات بعدی در ناقل گیاهی pBI121 همسانه سازی شد.

نویسندگان

الهام صبوری رباط

دانشگاه زابل، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی کشاورزی

علی اکبر حبشی

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی

محمود سلوکی

دانشگاه زابل، گروه اصلاح و بیوتکنولوژی کشاورزی

مطهره محسن پور

پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی سازمان تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی