تأثیر سطوح مختلف مس بر جوانه زنی و رشد گیاهAgropyron desertorum

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 583

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SDRNR01_005

تاریخ نمایه سازی: 27 آبان 1393

چکیده مقاله:

به منظور بررسی اثر سطوح مختلف فلز سنگین مس بر جوانهزنی و رشد گیاه مرتعیA. desertorumآزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در پژوهشکده زیست فناوری )بیوسنتر( دانشگاه زابل اجرا گردید. تیمارها شوامل شاهد آب مقطروفلز سنگین مس در 3 غلظت 10و20و30 میلیگرم بر لیتر در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه آماری داده ها نشان داد که غلظت های اعمال شده مس بر همه مؤلفههای رشد اثر معنیدارp≤0/01 داشت. بیشترین رول ریشهچه، طول ساقه چه طول گیاهچه و شاخص بنیه بذر مربوط به تیمارهای شاهد بود، همچنین بیشترین درصد جوانهزنی، سرعت جوانهزنی وشاخص جوانه زنی مربوط به تیمار مس 01 بود که اختلاف معنیداری با تیمار شاهد داشت. در همه خصوصیا مورد بررسی کمترین میزان رشدمربوط به تیمارهای مس 31 بود که اختلاف معنیداری با سایر تیمارها داشت. نتایج حاصل از این تحریق بیانگر این بود که اعمال غلظت های مختلف فلز سنگین مس باعث کاهش معنیدار مؤلفههای رشد گونهA. desertorum شد

نویسندگان

دیاکو رسولی

دانشجوی کاشناسی ارشد رشته بیوتکنولوژی، دانشگاه زابل

محمود سلوکی

دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه زابل

براتعلی فاخری

دانشیار گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشگاه زابل

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • رسولی، د.، فاخری، ب.، فرهادوند، س. و مینایی، آ. 1392. ...
 • عیسی‌وند، ح، ر. و علیزاده، _ 1382. بررسی برخی فاکتورهای ...
 • Almansuri, M., J.M. Kient & S. Luttus, 2001 Effect of ...
 • Arnon, D.I & P.R Stout, 1939. The essentially of certain ...
 • Baccouch, S., A. Chaoui & E. El Ferjani, 2001, Nickel ...
 • Balestrasse, K.B., L. Gardey., S.M. Gallego & M. L. Tomaro, ...
 • Bashmakov, D. I., A.S. Lukatkin, V.V. Revin., P. Duchovskis., A. ...
 • Blinda, A., B. Koch., S. Ramanjulu & K.J. Dietz, 1997. ...
 • Claire, L.C., D.C. Adriano. K.S. Sajwan, S.L. Abel, D.P. Thoms ...
 • County, N. 2006. Influence of cadmium on growth of root ...
 • Diaz, J., A. Bernal., F. Pomar & F. Merino, 2001. ...
 • Gogorcena, Y., J. J. Lucena & J. Abadia, 2002. Effects ...
 • Henriques, F.S. 1989. Effects of copper deficiency _ the photosynthetic ...
 • Jeliazkova, E.A., L. E. Craker & B. Xing, 2003. Seed ...
 • Lin, J., W. Jiany & D. Liu, 2003. Accumulation of ...
 • Madhava, R. K.V. & T.V.S. Sresty, 2000. Antioxidative parameters in ...
 • Marschner, H. 1958. Mineral nutrition of higher plants. 2nd. Ed., ...
 • Mesejo, C., A. M artinez-Fuene s _ C. Reig & ...
 • Molassiotis, A., T. Satipoulos., G. Tanou., G. Diamantidis & I. ...
 • Oren, B.R., V. Tzin., E. Tel-Or & E. Zamski, 2004. ...
 • Ouzounidou, G., M. Moustakas & R. Lannoye, 1995. Chlorophyll fluorescence ...
 • Rogler, C.A. and Lorenz, R.J., 1969. Pasture productivity of creseted ...
 • Vangronsveld, J & H. Clijesters, 1994. Toxic effects of metals, ...
 • نمایش کامل مراجع