ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای مجید صادقی زاده

Majid Sadeghi zadeh

گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران، جمهوری اسلامی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177832)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی مجید صادقی زاده در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات مجید صادقی زاده در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی مولکولی جمعیت آرتمیا پارنتوژنتیکا (Artemia parthenigenetica) در ایران بروش PCR-RFLPششمین همایش علوم و فنون دریایی1384
2دریافت فایل PDF مقالهنقش افزودنیهای مختلف در Refolding پروتئین نوترکیب GST-NTPچهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مولکولی پروموتر ژنهای همانند سازی( 52 و 16 ) دو سوش Dumas وOka ویروس آبله مرغان و زونا (VZV)چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی و مقایسه ی بیان ژن FoxCl در نمونه های سرطان آدنوکارسینومای معده و بافت نرمال مجاور با توجه به خصوصیات پاتولوژیکی آنهادوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد hsa-miR-133b و hsa-miR-125a-5p در مسیر تمایز سلول های بنیادی قلب انسان به کاردیومیوسیتدوازدهمین کنگره ژنتیک ایران1391
6دریافت فایل PDF مقالهطراحی نانوبیوسامانه تولید کننده RNA بهعنوان ناقل DNA و RNA وپروتئیندومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو1390
7دریافت فایل PDF مقالهالگوی رشد پنجزاری ماهی باله نارنجی (Photopectoralis bindus) در سواحل استان هرمزگاناولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1392
8دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت پلاسمید نوترکیب pBI-HG-CSF حامل فاکتور محرکه کلنی گرانولوسیت انسانی برای تراریزش گیاهاندهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1387
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر ترکیبات هورمونی و فاکتورهای موثر بر رشد ریز نمونه های مختلف کلزاهفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران1381
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استفاده از نانوکورکومین، بر میزان پیشرفت یاخته های سرطانی سرطان کولوناولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی افزایش بیان ژن زیر واحد A گیرنده های سروتونینی سلولهای تک هستهای خون در مجاورت سرباولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
12دریافت فایل PDF مقالهبیان ژن پلولاناز از باکتری بومی Exiguobacterium sp.SH3 جهت تجزیه ضایعات ظروف یکبار مصرف گیاهیاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
13دریافت فایل PDF مقالهمطالعه پروتئوم باکتری مقاوم به رادیوم و مکانیسمهای سازشاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهاثر مهاری نانوکورکومین-دندروزومی بر تلومراز از طریق القای بیانTGFβ1 در ردهی سلولی سرطانی کبداولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
15دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیرات برخی از آلوده کننده های محیط زیستی بر تغییرات بیان برخی از ژنها به عنوان نشانگر زیستی درتاسماهی ایرانیAcipenser persicusاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کوتریموکسازول و ریفامپین بارگیری شده در نانو حامل جهت درمان عفونت بروسلااولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش گیرنده های دوپامین دردرمان و مدیریت بالینی سرطان ریهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی همزمان تأثیرات نانوتاموکسیفن و نانوکورکومین بر سلول های سرطانی سینهاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
19دریافت فایل PDF مقالهکتابخانه های پپتیدی فاژی و جستجوی لیگاندهای هدفمندکننده:داستان ویروسهایی کوچک برای آرزوهایی بزرگاولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران1393
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کروسین بررد ههای سلولی توموری معده و طبیعی از طریق مطالعه حیات/مرگ سلولی قبل و بعد از تیمارهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نانو کورکومین دندروزومی بر چرخه سلولی و القای اپوپتوسیس در رده سلولهای توموری5637 مثانههفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
22دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای PCR و شناساگرهای DNA متصل به نانو ذرات طلا برای شناسایی باکتری Pseudomonas syringaeهفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران1390
23دریافت فایل PDF مقالهحذف ژن پروزامین سنتتاز در باکتری بروسلا ملی تنسیس Revlهشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی1392
24دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات بیان پروتئین های شوک حرارتی ( HSP 40) در پاسخ به نانوکورکومین پلیمری در رده ی سلولی سرطان معده (AGS)دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر نانوکورکومین دندروزومی روی بیان پروتئین های شوک حرارتی (HSP27) در رده ی سلولی سرطان معده (AGS)دومین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران1394
26دریافت فایل PDF مقاله RUNX3 و نقش آن در سرطان زاییسومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران1395
27دریافت فایل PDF مقالهطراحی و ساخت پروموتر ARE توسط تکنیک های مهندسی ژنتیکسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
28دریافت فایل PDF مقالهطراحی حسگر زیستی کارآمد برای پایش سموم موادغذاییسومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی1395
29دریافت فایل PDF مقالهپتانسیل های درمانی نانوکورکومین دندروزومی به عنوان فرمولاسیون جدید کورکومیننوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران1395
30دریافت فایل PDF مقالهالگوی رشد پنج زاری ماهی مخطط (Aurigequula fasciata) در سواحل استان هرمزگاندومین کنفرانس ماهی شناسی ایران1393

مقالات مجید صادقی زاده در ژورنالهای تخصصی داخلی

تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 108 بار

نمودار تولید سالانه مقالات مجید صادقی زاده

تماس با مجید صادقی زاده


به اشتراک گذاری صفحه مجید صادقی زاده

پشتیبانی