فصلنامه زراعت و فناوری زعفران

Saffron Agronomy and Technology

فصلنامه زراعت و فناوری زعفران توسط دانشگاه تربت حیدریه به زبان فارسی منتشر می شود.

این نشریه علمی پژوهشی در حوزه های اقتصاد و بازاریابی- زیست فناوری، ژنتیک و اصلاح نباتات- سایر موضوعات مرتبط با زعفران- علوم و صنایع دارویی و پزشکی- فرآوری، صنایع غذایی و بیوشیمی-کشاورزی و علوم پایه مقاله می پذیرد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات