آقای پروفسور سعید یزدانی

Prof. Saeed Yazdani

استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (284839)

51
85
9
2
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

  • عضو اقتصاد کشاورزی

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

سوابق استادی

تحصیلات تخصصی

  • کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی لندن1364-1366
  • دکتری تخصصی اقتصاد کشاورزی لندن1363-1370

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در تدریس (1370-1400)