آقای دکتر غلامعلی شرزه ای

Dr. Gholamali Sharzeie

دانشیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (307949)

12
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی