خانم دکتر صدیقه هاشمی بناب

Dr. Sedigheh Hashemi Bonab

عضو هیات علمی دانشگاه ارومیه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (470793)

25
8
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی