کنفرانسهای برگزار شده انجمن اقتصاد کشاورزی ایران

تاکنون 5 کنفرانس توسط انجمن اقتصاد کشاورزی ایران برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای انجمن اقتصاد کشاورزی ایران به صورت زیر است: