آقای رسول محمدرضایی

Rasoul Mohamadrezaei

دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184575)

16
8
5
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی