آقای مجید تقی زاده

Majid Taghi Zadeh

دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176303)

75
6
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی