آقای دکتر محمدرضا جعفری نصر

Dr. Mohamadreza Jafari Nasr

عضو هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184983)

66
12
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی