ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید
CIVILICAWe Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران

آقای محمدرضا جعفری نصر

Mohamadreza Jafari Nasr

مسئول کمیته نفت و مهندسی مخازن/تولید، فرآوری و تبدیل گاز طبیعی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184983)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

سمتهای علمی و اجرایی محمدرضا جعفری نصر در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات محمدرضا جعفری نصر در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهافزایش بهره وری از انرژ یهای فسیلی در صنایع پتروشیمی بکمک لوله گرمایی هااولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی1385
2دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری توربولیترها در کاهش رسوبگذاری آب سردکننده با بررسی دو پارامتر موثر دمای سطح داخلی و میزان تنش برشیدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
3دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی و شبیه سازی راکتور ستونی حبابی چند مرحله ای در فرایند تولید هیدروژن پراکسیددهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
4دریافت فایل PDF مقالهاثر اسید استیک بر معادله سرعت واکنش اکسیداسیون ایزوپروپیل الکل در فرایند تولید هیدروژندهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر نمک های یدید در فرایند کربنیلاسیون متانول در حضور کاتالیست ایریدیمدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تجربی سینتیک و تعادل شیمیایی واکنش هیدرولیز متیل استات در حضور کاتالیست رزین تبادل یونی اسیدیدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتقال جرم و تاثیر آن بر روی سرعت واکنشهای گاز - مایع با کاتالیست هموژندهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
8دریافت فایل PDF مقالهضرایب انتقال حرارت و افت فشار برای مبدلهای پوسته - لوله با بفلهای حلزونیدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر رسوب گرفتگی بر میزان هزینه سرمایه گذاری و صرفه جویی در مصرف انرژی در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتیدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
10دریافت فایل PDF مقالهمدل بهینه برای تمیز کردن یک تبادلگر حرارتی با در نظر گرفتن مدل آستانه برای رسوب گذاریدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
11دریافت فایل PDF مقالهانتخاب سطح و طراحی مبدل های حرارتی پلیت فین با استفاده از روش الگوریتم طراحی سریع (RDA)دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
12دریافت فایل PDF مقالهتوسعه یک شاخص مناسب به منظور ارزیابی عملکرد افزایش انتقال حرارت در طراحی مبدلهای حرارتی فشردهدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
13دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد دستگاههای اختلاط استاتیکی و تاثیر به کارگیری آنها در طراحی مبدلهای حرارتی پوسته لوله ایدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
14دریافت فایل PDF مقالهتعیین روابط کاربردی برای بررسی پدیده ماندگی در تبادلگرهای لوله گرما یی ترموسیفونیدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1384
15دریافت فایل PDF مقالهالگوریتمی جدید در مسأله تجزیه سازی شبکه مبدل های حرارتی برای بهینه سازی مصرف انرژیپانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک1386
16دریافت فایل PDF مقالهتببین روشی جدید در فرآیند هیدرولیز متیل استات، جهت تولید اسید استیک و متانولنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
17دریافت فایل PDF مقالهافزایش توان عملکردی جوش آورهای ترموسیفون عمودی با استفاده از فنآوری بهبود انتقال حرارت داخل لولهنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
18دریافت فایل PDF مقالهتاثیر ضریب رسوب گرفتگی در سطح و هزینه شبکه مبدلهای حرارتی پیش گرمکن واحد تقطیر اتمسفریکنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
19دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی کولرهای هوایی با استفاده از وسایل افزاینده انتقال حرارتنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
20دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی رسوب نفت خام در مبدلهای حرارتی پیش گرمکن واحد تقطیر اتمسفریک و پیش بینی رسوب نفت خام سبک ایران با مدل جدیدنهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1383
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی انتخاب قطر بهینه لوله در طراحی تبادلگرهای لول هگرمایی ترموسیفونییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
22دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محورییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی کوپلینگ حرارتی بین واحد تقطیر و واحد کک تأخیری پالایشگاههای نفت به منظور کاهش مصرف انرژییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
24دریافت فایل PDF مقالهکاهش دی اکسید کربن از واحد تقطیر پالایشگاه اصفهان به کمک انتگراسیون حرارتییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
25دریافت فایل PDF مقالهبازیافت حرارت از گازهای حاصل از احتراق واحد نیروگاه پتروشیمی رازییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل صرفه جویی در مصرف انرژی واحد تولید آب اکسیژنه به کمک واحد پیشتاز(پایلوت)یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
27دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی رسوبگذاریِ وسایل افزاینده انتقال حرارت (Tube Inserts) از نظر هیدرولیکی-حرارتی در سمت لوله مبدلهای حرارتییازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
28دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی شبکه توزیع هیدروژن پالایشگاههای نفت و بررسی راهکارهای افزایش میزان تولید هیدروژنیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
29دریافت فایل PDF مقالهاصلاح شبکه پیش گرم کن نفت خام به منظور کاهش رسوب و افزایش بازیابی حرارتی با استفاده از مدلهای ترموهیدرولیکی رسوبیازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1385
30دریافت فایل PDF مقالهآنالیز تغییرات افت فشار و ضریب انتقال حرارت در تبادلگرهای صفحه - حلزونی بااستفاده از دینامیک سیالات محاسباتیشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرولیک و انتقال حرارت جریان سیال در تبادلگرهای صفحه - حلزونی با استفاده از نرم افزار Fluentشانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک1387
32دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مصرف انرژی در صنایع پتروشیمیاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
33دریافت فایل PDF مقالهطراحی و شبیه سازی مبدل با بفلهای حلزونی و مقایسه با مبدل با بفلهای قطاعی بکمک CFDاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
34دریافت فایل PDF مقالهطراحی ،ساخت و نصب فلر مرکز پژوهش ماهشهراولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
35دریافت فایل PDF مقالهارائه معادله سرعت واکنش همگن کربونیلاسیون متانول به اسید استیک در حضور کاتالیست رودیماولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
36دریافت فایل PDF مقالهتحلیل جریان سیال غیر نیوتنی درون مبدلهای قاب و صفحه ای به کمک دینامیک سیالات محاسباتیاولین کنفرانس پتروشیمی ایران1387
37دریافت فایل PDF مقالهچشم انداز کاربرد DME بجای CNG به عنوان حامل انرژی گاز طبیعیاولین کنفرانس ملی CNG1387
38دریافت فایل PDF مقالهتوسعه و تدوین الگوریتم مشخص سازی خوراک واحد کاهش گرانرویهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
39دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری فن آوری بهبود انتقال حرارت در اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور افزایش کارائی انرژیهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
40دریافت فایل PDF مقالهپدیده انتقال جرم و اندازه گیری غلظتهای اکسیژن و آهن در راکتور حذف سولفید هیدروژن از گازهای اسیدیهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
41دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات بکارگیری وسایل افزاینده انتقال حرارت در جوش آورهای ترموسیفونی عمودیهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
42دریافت فایل PDF مقالهتعمیم روش طراحی سریع برای شبیه سازی کولرهای هوایی مجهز به وسایل افزاینده انتقال حرارتهشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1382
43دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی مبدل با بفلهای حلزونی و مقایسه با مبدل با بفلهای قطاعیهمایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست1387
44دریافت فایل PDF مقالهنگرشی نو به آموزش مهندسیکنفرانس آموزش مهندسی در 14041388
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی رسوب شیر در مبدلهای حرارتی قاب و صفحه ایچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص هایی برای ارزیابی عملکرد مبدل های حرارتی مجهز به انواع دستگاه های اختلاط ایستاچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
47دریافت فایل PDF مقالهطراحی بهینه و مدلسازی مبدل های کویل مارپیچیچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
48دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روشهای افزایش انتقال حرارت سمت پوسته در مبدلهای پوسته ولوله ایچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
49دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی رسوب شیر با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتیچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
50دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مبدل های پوسته و لوله پیچشی در واحد متانولچهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1391
51دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی رسوب مبدل قاب و صفحه ای در صنایع لبنی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیالاتچهارمین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی1391
52دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و بررسی تاثیر استفاده از نوارهای تابیده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهای پوسته-لولهپنجمین همایش مبدل های گرمایی1392
53دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازیو بررسیتاثیر استفاده از نوارهای تابیده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهای پوسته-لولهسومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست 1392
54دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی و بررسی تاثیر استفاده از نوارهای تابیده بر بهبود انتقال حرارت در مبدلهای پوسته-لولهکنفرانس علمی تجهیزات عملیاتی و فرآیندی1392
55دریافت فایل PDF مقالهبهبود راندمان حرارتی تبادلگرهای تبخیری با استفاده از لوله های پیچشیششمین کنفرانس مبدل های گرمایی1393
56دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی ضریب اصطکاک نانو سیال اکسید گرافن بر پایه آب در یک لوله مدورپانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران1393
57دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی همزن نوع ASI در سیستم های دوفازی به روش محاسبات دینامیک سیالاتکنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی1394
58دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی پدیده انتقال حرارت در مبدل های حرارتی Louvered Fin-Tube با استفاده از CFD و مقایسه رفتار آن با مبدل های حرارتی Plate Fin-Tubeهفتمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت1395
59دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی انتقال حرارت زیستی در بافت سرانسان با کمک معادله وولفسومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی1395

مقالات محمدرضا جعفری نصر در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتعمیم مدل آستانه رسوب مبدل های گرمایی برای کاربرد در صنایع غذاییمجله مبدل گرمایی1387
2دریافت فایل PDF مقالهکاربرد وسایل افزاینده انتقال حرارت از نوع نوارهای تابیده در مبدل های حرارتی شبکه پیش گرمکن واحد تقطیر نفت خام پالایشگاه هامجله مبدل گرمایی1388
3دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچمجله مبدل گرمایی1388
4دریافت فایل PDF مقالهبررسی آستانه تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی زنجیره پیش گرمکن واحد تقطیر اتمسفریک نفت خام پالایشگاه اراکمجله مبدل گرمایی1388
5دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی سه بعدی رسوب مبدل قاب و صفحه ای در صنایع لبنی با استفاده از دینامیک محاسباتی سیالاتمجله مبدل گرمایی1391
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی آستانه تشکیل رسوب در مبدل های حرارتی زنجیره پیش گرمکن واحد تقطیر اتمسفریک نفت خام پالایشگاه اراکماهنامه نفت و انرژی1391
7دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی رسوب مبدل های قاب و صفحه ای در صنایع غذاییمجله مبدل گرمایی1395
8دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی شبکه مبدل های حرارتی در فرایند تولید متانول با استفاده از آنالیز پینچفصلنامه مهندسی مکانیک تبدیل انرژی1389
تاریخ ایجاد رزومه: 12 خرداد 1398 - تعداد مشاهده 181 بار

نمودار تولید سالانه مقالات محمدرضا جعفری نصر

تماس با محمدرضا جعفری نصر


به اشتراک گذاری صفحه محمدرضا جعفری نصر

پشتیبانی