آقای دکتر باب اله حیاتی

Dr. Babollah Hayati

عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

فرد مهم علمی - Researcher ID: (470786)

47
59
3
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی