آقای دکتر شاپور ظریفیان

Dr. SHAPOUR ZARIFIAN

فرد مهم علمی - Researcher ID: (359441)

35
38
1
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی