تاثیر سیلیس زدایی با پیپریدین و اصلاح فسفری کاتالیست 5-ZSMدر فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 428

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NRCP02_010

تاریخ نمایه سازی: 4 مهر 1396

چکیده مقاله:

کاتالیست 5-ZSM سیلیس بالا (400= Al2O3/SiO2 (با قالب تترا پروپیل آمونیوم هیدروکسید (TPAOH (به روش هیدروترمال سنتز شد و در فرایند تبدیل متانول به پروپیلن(MTP (به کار رفت. به منظور افزایش بازده پروپیلن و طول عمر کاتالیست، ابتدا حفرات مزو با استفاده از سیلیس زدایی از طریق عملیات قلیایی کنترل شده، با محلولی از NaOH و پیپریدین ، در زیولیت 5-ZSM ایجاد و سپس جهت بهبود فعالیت کاتالیست، ساختار زیولیت با اصلاح فسفری به روش تلقیح مستحکم گردید. مشخصات کاتالیست های سنتز شده به کمک آنالیزهای XRD ،SEM،FTIR مورد بررسی قرار گرفت. واکنش در دمای 475 درجه سانتی گراد و فشار اتمسفریک و WHSV برابر 1/8 1-hr در یک راکتور بستر ثابت انجام شد. درنهایت سیلیس زدایی و اصلاح فسفری کاتالیست 5-ZSM منجر به عملکرد بهتری نسبت به نمونه اصلاح نشده گردیدهاست. بطوریکه نمونه 5-ZSM/P با حفرات مزو، بهترین عملکرد کاتالیستی را دارا بوده و گزینش پذیری 48 %نسبت به تولید پروپیلن و بالاترین زمان عمرحاصل گردیده است.

کلیدواژه ها:

تبدیل متانول به الفین ، 5-ZSM ، عملیات قلیایی ، تلقیح ، اصلاح فسفری

نویسندگان

ابراهیم صفایی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل

مجید تقی زاده

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه نوشیروانی بابل