پایش علمی در شهر بابل

157کنفرانس6ژورنال
14,742سند علمی
10مرکز علمی
1نشست217پژوهشگر
شهرداری بابل

شهرداری بابل در رتبه 74 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 10 مقاله برای شهرداری بابل منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بابل در تهیه و انتشار 20 مقاله همکاری داشته اند.

کنفرانس های شهر بابل
مراکز علمی شهر بابل
نشست های شهر بابل