پایش علمی در شهر بابل

136کنفرانس4ژورنال
12,797سند علمی
10مرکز علمی
1نشست203پژوهشگر
شهرداری بابل

شهرداری بابل در رتبه 91 از نظر تعداد مقالات پژوهشی در بین شهرداریهای کل کشور قرار دارد. تاکنون 5 مقاله برای شهرداری بابل منتشر شده است. پژوهشگران و کارشناسان شهرداری بابل در تهیه و انتشار 5 مقاله همکاری داشته اند.

جدیدترین مقالات شهر بابل
ارزیابی استفاده از مصالحGFRC وGFRG در اماکن مذهبی در راستای تحقق معماری پایدار (مطالعه موردی: طرح توسعه حرم امامین جوادین-کاظمین، بغداد، عراق )تاثیر رسانه و جامعه پذیری بر رفتارهای زیست محیطی شهری، مطالعه موردی: شهرهای ساری و جویبارارائه مدل شبیه سازی بهینه سازی سیستم های تولیدی مستعد شکست شبکه ای با رویکرد نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و اشتراک درآمدهاحذف فنل و تولید الکتریسیته درپیل سوختی میکروبی با استفاده از بذر میکروبی فاضلاب پالایشگاه نفتبررسی مکانیزم مهاجرت الکتریکی فلز سنگین از رسوبات دریایی با استفاده از پیل میکروبی پاکسازی رسوبارزیابی روش های تحلیل حساسیت در قاب خمشی بتن آرمه در معرض آتش سوزی پس از زلزلهبررسی عددی اثر اندازه نمونه بر رفتار زهکشی نشده خاک چسبنده مسلح با ژئوتکستایلبررسی نقش سرمایه فرهنگی برمشارکت شهروندان دربازسازی بافت فرسوده شهری (مطالعه موردی گرگان-گنبد)
کنفرانس های شهر بابل
مراکز علمی شهر بابل
نشست های شهر بابل