آقای دکتر عیسی شوش پاشا

Dr. Eisa Shoshpasha

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (231809)

107
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی