آقای دکتر محسن جهانشاهی

Dr. Mohsen Jahanshahi

Babol University of Technology (BUT), Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176305)

139
28
18
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات بین المللی خارج از کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی