آقای دکتر مرتضی حسینعلی بیگی

Dr. Morteza Hosseinali Beygi

استادیار

فرد مهم علمی - Researcher ID: (57594)

137
15
1
2

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی

تالیفات

  • کتاب تکنولوژی عالی بتن (انتشارات علوم رایانه) - 1393 - فارسی
  • کتاب دیوار های برشی فولادی (عملکرد، تحلیل و طراحی) (انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل) - 1390 - فارسی

سوابق استادی