خانم رویا احمدی

Roya Ahmadi

عضوء هئیت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180810)

105
41
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی