ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
ورود |عضویت رایگان |راهنمای سایت |عضویت کتابخانه ها

آقای مهندس احسان اکبری

Engineer Ehsan Akbari

مربی دانشکده برق دانشگاه فنی و حرفه ای چرخکار بروجرد

محور تخصصی:انرژی الکتریکی

Researcher ID: (114329)

ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

عضویت احسان اکبری در مجامع و انجمنهای علمی

مقالات بین المللی خارج از کشور احسان اکبری

ردیفعنوان مقالهدریافت
1Akbari E. "Operation and control of a Dynamic Voltage Restorer using Nine-level Cascaded H-Bridge Converter to Mitigating the voltage sag, swell and flicker in Electric power distribution grids" International Journal of Educational Advancement (2016), Vol 7, No 1: 100-115.دریافت فایل PDF مقاله

مقالات احسان اکبری در کنفرانسهای داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهکنفرانسسال
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی تکنیک های تعقیب نقطه توان حداکثر در پانل های خورشیدی مورد استفاده درماهواره ها و ارائه ی یک راهکار جدیدبیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران1392
2دریافت فایل PDF مقالهارائه یک روش جدید ردیابی نقطه حداکثر توان در آرایههای خورشیدی مورد استفاده درسیستم تامین توان الکتریکی ماهواره هااولین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
3دریافت فایل PDF مقالهروش کنترل مرتبه دوم لغزش یک DFIG متصل شده به توربیندومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1392
4دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت توان نیروگاههای بادی در شرایط جزیره ای با استفاده از سیستم ذخیره ساز انرژی (ESS)همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق1392
5دریافت فایل PDF مقالهجبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ شبکه های توزیع نیروی برق به کمک DVR مبتنی بر الگوریتم کنترلی dqoهمایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق1392
6دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع و فوق توزیع با حضور تولیدات پراکندههمایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق1392
7دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی فیلتر اکتیو جهت بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم PSOهمایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق1392
8دریافت فایل PDF مقالهارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های فوق توزیع و توزیع نیروی برق با حضور منابع تولید پراکنده (DG) به روش مونتکارلو (MCS)اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر1392
9دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق به کمک DVRمبتنی بر مبدلهای چند سطحیاولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر1392
10دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی فیلتر فعال قدرت جهت بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق با استفاده از الگوریتم CPSOاولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر1392
11دریافت فایل PDF مقالهحل بهینه مسئله پخش بار اقتصادی با حضور نیروگاه بادی به کمک الگوریتم ژنتیکاولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1392
12دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه واحدهای تولید پراکنده در میکروگریدها با استفاده از الگوریتم SAشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
13دریافت فایل PDF مقالهجبران پدیده های کیفیت توان کوره های قوس الکتریکی به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR)شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
14دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کمبود ولتاژ بر روی ترانسفورماتورهای سه فازشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
15دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری FCL-DVR به منظور بهبود کیفیت توان و محدودسازی جریان خطاشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
16دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت توان در شبکه های توزیع متصل به تولید پراکندهشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
17دریافت فایل PDF مقالهتولید پراکنده در شبکه های توزیع از دیدگاه کیفیت توانشانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران1392
18دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق به کمک DVR مبتنی بر مبدل چند سطحینخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات1392
19دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مبدل DC/DC با ضرایب کنترلی بهینه توسط الگوریتم CPSO جهت کاربرد در منابع تولید پراکنده (DG)نخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات1392
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استفاده از خودروهای برقی بر کنترل فرکانس در شبکه های هوشمنداولین همایش ملی مهندسی برق ایران1392
21دریافت فایل PDF مقالهافزایش ظرفیت مزارع بادی از قبل نصب شده، با در نظر گرفتن پایداری ولتاژ گذرادومین همایش ملی انرژی های نو وپاک1392
22دریافت فایل PDF مقالهجبران سازی کمبود، بیشبود، نامتعادلی و هارمونیک ولتاژ شبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR)همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
23دریافت فایل PDF مقالهجبران سازی کمبود ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر مبدل چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری (MMCC)همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
24دریافت فایل PDF مقالهطراحی و شبیه سازی اینورتر هفت سطحه با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری (MMCC) سه فاز بهینه مبتنی بر روش مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی (SVPWM)همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
25دریافت فایل PDF مقالهجبران سازی فلیکر ولتاژ ناشی از عملکرد کوره قوس الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر مبدل هفت سطحه با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری (MMCC)همایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
26دریافت فایل PDF مقالهPower Quality Improvement Using Dynamic VoltageRestorerکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)1393
27دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش مدولاسیون سینوسی SPWM و بردار فضایی SVPWM در اینورتر سه سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری MMCCکنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)1393
28دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR مبتنی بر مبدل منبع ولتاژ چند سطحه با ساختار MMCC-SSBCاولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران1393
29دریافت فایل PDF مقالهطراحی و شبیهسازی اینورتر منبع ولتاژ چند سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری برمبنای روش کنترلی مدولاسیون شیفت فاز با چند موج حاملاولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور1393
30دریافت فایل PDF مقالهکنترل اینورتر منبع ولتاژ 48 پالسه با استفاده از روش مدولاسیون بردار فضاییاولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور1393
31دریافت فایل PDF مقالهبکارگیریSTATCOMمبتنی بر روش کنترلی بهینه جهت بهبود کیفیت توان کورههای قوس الکتریکیاولین همایش ملی مهندسی برق و کامپیوتر در شمال کشور1393
32دریافت فایل PDF مقالهبهبود شاخص های کیفیت توان در شبکه های توزیع نیروی برق هنگام راه اندازی موتورهای القایی به کمک D-STATCOM مبتنی بر مبدل چند سطحه با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری (MMCC-DSCC)دومین کنفرانس دستاوردهای نوین در مهندسی برق و کامپیوتر1393
33دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی هزینه شارژ خودروهای هیبرید الکتریکی با استفاده از الگوریتمPSOکنفرانس منطقه ای سیرد1391
34دریافت فایل PDF مقالهبهبود عملکردDVRبا استفاده از اینورتر هفت سطحهMMCCبه منظور جبران سازی بیشبود ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برقدومین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر1393
35دریافت فایل PDF مقالهمقایسه دو روش مدولاسیون ISVPWM و SVPWMدر اینورتر منبع ولتاژ پنج سطحه با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاریMMCCهمایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار1393
36دریافت فایل PDF مقالهبهبود فلیکر ولتاژ ناشی از عملکرد کوره قوس الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق به کمک D-STATCOM مبتنی بر مبدل چند سطحه با ساختار MMCC-SSBCاولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر1393
37دریافت فایل PDF مقالهجبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برق به کمک D-STATCOM مبتنی بر مبدل چند سطحه با ساختار MMCC-DSCCاولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر1393
38دریافت فایل PDF مقالهModeling and simulation of converters Buck, Boost, Buck/Boost and Cuk using cascade controlششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1393
39دریافت فایل PDF مقالهعملکرد DVR مبتنی بر مبدل MMCC-DSCC برای جبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برقششمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران1393
40دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی آنالیز و کنترل اینورتر چند سطحه مدولار شده با اتصال آبشاری مبتنی بر ساختار سلولی تمام پل با اتصال ستاره دوبل MMCI-DSBC جهت کاربرد در سطوح ولتاژ بالادومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و علوم کامپیوتر1394
41دریافت فایل PDF مقالهجایابی بهینه خودروهای الکتریکی (EV) در شبکه های هوشمند توزیع نیروی برق جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی (SPGSA) بهبود یافته مبتنی بر هوش جمعیاولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی برق و کامپیوتر1395
42دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه خازن های ثابت و سوئیچ شونده، جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه های توزیع هارمونیکی با استفاده از الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافتهکنفرانس بین المللی مهندسی برق1395
43دریافت فایل PDF مقالهProtection fixed speed wind generators against symmetrical and unsymmetrical voltage sag by DVR based on Vector controlدومین کنفرانس ملی فناوری، انرژی و داده با رویکرد مهندسی برق و کامپیوتر1395
44دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه منابع تولید پراکنده جهت افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و بهبودپروفیل ولتاژ در شبکههای توزیع نیروی برق به کمک الگوریتم رقابت استعماریاولین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر1395
45دریافت فایل PDF مقالهطراحی، شبیه سازی و آنالیز اینورتر منبع ولتاژ چند سطحی خازن شناور مبتنی بر ساختار نیم سلولی (HFCMI) با استفاده از روش مدولاسیون CBPWM توسعه یافتهدومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق1395
46دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری اینورتر چند سطحه کاسکاد مبتنی بر منبع امپدانسیZSMCI در بازیاب دینامیکی ولتاژDVR جهت بهبود شاخصهای کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق به هنگام راه اندازی موتورهای القاییسومین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران1394
47دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری روش کنترل مقاوم جهت بهبود عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ در جبرانسازی کمبود، بیشبود، نامتعادلی، فلیکر، هارمونیک و قطعی ولتاژ شبکه های توزیع نیروی برقسومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران1395
48دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از روش کنترلی هیسترزیس ولتاژ (HVC) جهت افزایش کارایی بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) در جبرانسازی کمبود، بیشبود ولتاژ و محدودسازی جریان اتصال کوتاه در شبکه های توزیع نیروی برق با حضور منابع تولید پراکنده (DG)دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر1395
49دریافت فایل PDF مقالهبهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین LVRT ژنراتور القایی دو سو تغذیه DFIG با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR مبتنی بر اینورتر چند سطحی کلمپ دیودی DCMLIاولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر1395
50دریافت فایل PDF مقالهAn Improved Low-Voltage Ride-Through Performance for Doubly-Fed Induction Generators using Z-Source Inverter DVR Based On Fuzzy Controllerاولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای1395
51دریافت فایل PDF مقالهLow-Voltage Ride-Through of a SCIG wind turbines using Dynamic Voltage Restorer during symmetrical and asymmetrical voltage sagچهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر1395
52دریافت فایل PDF مقالهOperation and control of a Dynamic Voltage Restorer using Nine-level Cascaded H-Bridge Converter to Mitigating the voltage sag, swell and flicker in Electric power distribution gridsپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر ،برق و الکترونیک1395
53دریافت فایل PDF مقالهارایه ساختاری نوین از بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR مبتنی بر اینورتر چند سطحی خازن شناور با ساختار نیم سلولیHFCMIهشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران1395
54دریافت فایل PDF مقالهاینورتر چند سطحی خازن شناور مبتنی بر ساختار نیم سلولی (HFCMI) با تکنیک مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی بهبود یافته (ISVPWM)همایش ملی مهندسی برق مجلسی1395
55دریافت فایل PDF مقالهVoltage Sag/Swell/Harmonic and Current Harmonic Compensations Utilizing UPQCنهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق با محوریت انرژی های نو1395
56دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان بهینه همزمان منابع تولید پراکنده و خازن در شبکه توزیع نیروی برق با هدف کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ به روش الگوریتم رقابت های لیگ فوتبال (SLC)چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک1395
57دریافت فایل PDF مقالهعملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR مبتنی بر مبدل ماتریسی جهت جبران سازی کمبود، بیشبود و هارمونیک ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برقدومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر1395
58دریافت فایل PDF مقالهبهره گیری از یک استراتژی نوین کنترلی در بازیاب دینامیکی ولتاژ DVR جهت بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق متصل به تولید پراکندهسومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق1396
59دریافت فایل PDF مقالهPower Quality Improvement in Electrical Power Distribution Grids Using Shunt Active Power Filter (SAPF) based Instantaneous Reactive Power Theoryپنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق1395
60دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی و تعیین ظرفیت بهینه بازیاب دینامیکی ولتاژ(DVR )در شبکه های توزیع نیروی برق با استفاده از الگوریتمCPSOنخستین همایش داخلی مهندسی کامپیوتر برق و فناوری اطلاعات1392
61دریافت فایل PDF مقالهبهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین توربین بادی دارای DFIG متصل به شبکه با استفاده از DVR مبتنی بر اینورتر چند سطحی خازن شناور با ساختار نیم سلولیدومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1396
62دریافت فایل PDF مقالهAn Efficient And Simple Power Allocation Scheme To Raise Energy Efficiency In Cognitive Radio Sensor Networksدومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق1396
63دریافت فایل PDF مقالهتحقق نیاز LVRT در توربین بادی DFIG متصل به شبکه قدرت به کمک DVR مبتنی بر مبدل چند سطحی MMCC-DSCCچهارمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران1396
64دریافت فایل PDF مقالهبهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین توربین های بادی دارای ژنراتور القایی دو سو تغذیه با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر مبدل خازن شناور دوبل بهبود یافتهکنگره ملی سالانه ایده های نوین پژوهشی در علوم مهندسی و تکنولوژی، برق و کامپیوتر1397
65دریافت فایل PDF مقالهآنالیز، شبیه سازی و کنترل اینورتر چندسطحی مدولار شده با اتصال آبشاری بر پایه ساختار سلولی تمام پل با اتصال ستاره دوبل به روش مدولاسیون MPSPWMهفتمین همایش مهندسی برق مجلسی1397
66دریافت فایل PDF مقالهLow-voltage ride-through of a SCIG wind turbines using Dynamic Voltage Restorer during symmetrical and asymmetrical voltage sagنخستین کنگره جامع بین المللی برق ایران1396
67دریافت فایل PDF مقالهبازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه اینورتر چندسطحی ترکیبی سه تایی TH MI تجهیزی در راستای بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برقپنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و سیستم های هوشمند ایران1397
68دریافت فایل PDF مقالهارتقاء عملکرد بازیاب دینامیکی ولتاژ در جبرانسازی اغتشاشات کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق با بکارگیری مبدل ماتریسی مبتنی بر روش کنترلی ونتورینیششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو1398
69دریافت فایل PDF مقالهبهبود قابلیت گذر از کاهش ولتاژ در ژنراتور القایی دو سو تغذیه با استفاده از بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر اینورتر چندسطحی خازن شناور با ساختار نیم سلولیدومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران1398
70دریافت فایل PDF مقالهA New Concept of Multilevel DVR based on Seven-Level Packed U-Cell Inverter to Improve Power Qualityهشتمین همایش مهندسی برق مجلسی1398
71دریافت فایل PDF مقالهمکانیابی بهینه منابع تولید پراکنده در شبکه های توزیع به منظور افزایش قابلیت اطمینان، کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم بهینه ساز گرگ خاکستریسومین کنفرانس ملی مهندسی برق و کامپیوتر1398
72دریافت فایل PDF مقالهترکیب بازیاب دینامیکی ولتاژ و ذخیره ساز انرژی مغناطیسی ابررسانا تجهیزی در راستا بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برقسومین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران1399
73دریافت فایل PDF مقالهردیابی نقطه بیشینه توان در سیستم های فتوولتائیک مبتنی بر اینورتر منبع امپدانس با استفاده از کنترلر دو حلقه اینهمین کنفرانس ملی برق مجلسی1399
74دریافت فایل PDF مقالهجبران سازی فلیکر و کمبود ولتاژ ناشی از راه اندازی موتورهای القایی با بهره گیری از بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه اینورتر چندسطحی نوع T دوبلاولین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق1399
75دریافت فایل PDF مقالهDesign Power System Stabilizer using Genetic Evolutionary Algorithmدومین کنفرانس علمی پژوهشی مکانیک، برق، کامپیوتر و علوم مهندسی موناکو1399
76دریافت فایل PDF مقالهعملکرد ترکیبی UPQC و DG جهت بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق در دو حالت متصل به شبکه و جزیره ایپنجمین کنفرانس ملی محاسبات نرم در مهندسی برق و کامپیوتر1399
77دریافت فایل PDF مقالهبکارگیری روش مدولاسیون پهنای پالس بردار فضایی در بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی برمبدل هفت سطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری متقارن جهت جبران سازی کمبود، بیشبود، نامتعادلی و هارمونیک ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برقپنجمین همایش بین المللی مهندسی برق، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات1399
78دریافت فایل PDF مقالهارائه یک مبدل DC/DC غیر ایزوله تشدیدی با بهره ولتاژ بالا و کلید زنی نرم جهت کاربردهای ولتاژ بالا و توان بالادهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک1399
79دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی دقیق و بهنگام حالت جزیرهای در سیستم های قدرت با استفاده از PMUچهارمین کنفرانس بین المللی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام1399
80دریافت فایل PDF مقالهبرنامه ریزی بهینه ی کوتاه مدت شبکه های توزیع در حضور برنامه های پاسخگویی بار و ترکیبی از منابع تولید پراکنده ی تجدید پذیر و تجدید ناپذیر با استفاده از روش بهینه سازی مقاوم مبتنی بر برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلطپنجمین کنگره بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک1399
81دریافت فایل PDF مقالهبازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه اینورتر A-Source تجهیزی در راستای بهبود قابلیت عبور از ولتاژ پایین در ژنراتورهای القایی از دو سو تغذیههفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران1400
82دریافت فایل PDF مقالهPower Quality Improvement Using Interline Hybrid Unified Power Quality Conditionerاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی برق و کامپیوتر1399
83دریافت فایل PDF مقالهتشخیص حالت جزیرهای در شبکه های توزیع نامتعادل دارای منابع تولید پراکنده سنکرون با استفاده از روش تغییرات دامنه ولتاژپنجمین کنفرانس بین المللی توسعه فناوری در مهندسی برق ایران1400
84دریافت فایل PDF مقالهتاثیر مقدار و مکان نصب منابع تولید پراکنده بر روی هماهنگی رله های جریان زیاد در شبکه های توزیع نیروی برقششمین کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران1400
85دریافت فایل PDF مقالهDynamic Voltage Restorer Controlled with Energy Minimized Compensation Method Based on Multi-level Ground Point Shifting Inverterپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، الکترونیک و شبکه های هوشمند1400
86دریافت فایل PDF مقالهاکبری، احسان و شیخ الاسلامی، عبدالرضا " بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه اینورتر چند سطحی هیبریدی بهبود یافته" نهمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، 1397، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد1397
87دریافت فایل PDF مقالهاکبری، احسان و شیخ الاسلامی، عبدالرضا " مکانیابی و بهینه سازی هزینه شارژ خودروهای هیبرید الکتریکی در شبکه های هوشمند توزیع نیروی برق با استفاده از الگوریتم بهینه ساز پخت" هفدهمین کنفرانس ملی-دانشجویی مهندسی برق ایران، 1393، دانشگاه صنعتی شریف.1393
88دریافت فایل PDF مقالهاکبری، احسان " بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه اینورتر چند سطحی نوع T دوبل تجهیزی در راستای بهبود کیفیت توان شبکه های توزیع نیروی برق " بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق، 1398، دانشگاه لرستان.1398
89دریافت فایل PDF مقالهاکبری، احسان " جبران سازی فلیکر و کمبود ولتاژ ناشی از راه اندازی موتورهای القایی با بهره گیری از بازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه اینورتر چند سطحی نوع T دوبل " نخستین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی برق، 1399، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول.1399

مقالات احسان اکبری در ژورنالهای تخصصی داخلی

ردیفدریافتعنوان مقالهژورنالسال
1دریافت فایل PDF مقالهتحقیق نیاز LVRT در توربین بادی DFIG متصل به شبکه قدرت به کمک DVR مبتنی بر مبدل چند سطحی MMCC-DSCCمجله تحقیقات نوین در برق1394
2دریافت فایل PDF مقالهبازیاب دینامیکی ولتاژ بر پایه اینورتر چند سطحی مدولار ترکیبی جهت جبران سازی کمبود، بیشبود و فلیکر ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برقمجله تحقیقات نوین در برق1395
3دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی بهینه خازن های ثابت و سوییچ شونده در شبکه های توزیع هارمونیکی جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم CSAمجله تحقیقات نوین در برق1395
4دریافت فایل PDF مقالهبهبود کیفیت توان شبکه های توزیع با حضور منابع تولید پراکنده به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ مبتنی بر روش کنترلی شبکه عصبی خطی تطبیق پذیرمجله تحقیقات نوین در برق1397
5دریافت فایل PDF مقالهبهبود توانایی گذر از خطا و کاهش نوسانات پارامترهای مختلف در باس متصل به توربین بادی مبتنی بر DFIG توسط DVR و SMESمجله تحقیقات نوین در برق1398
6دریافت فایل PDF مقالهOptimal Reconfiguration of Distribution System for Loss Reduction, Voltage Profile Improvement and Increase Reliability using Wild Mice Colony Algorithmمجله تحقیقات نوین در برق1399
7دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, A. Sheikholeslami and J. Rouhi" Operation DVR based Modular Multilevel Cascade Converter Based on Double-Star Chopper-Cells(MMCC-DSCC) for Compensation Voltage sag and swell in Power Distribution Grids" Majlesi Journal of Electrical Engineering, March 2015.2015
8دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " Analysis, Simulation and Control Modular Multilevel Cascade Inverter Double-Star Bridge-Cells with MPSPWM Technique" Majlesi Journal of Mechatronic Systems, June2018.2018
9دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " New Configuration of a DVR based on Seven-Level Packed U-Cell Inverter to Improve Power Quality in Electrical Distribution Grids" Majlesi Journal of Mechatronic Systems, June20192019
10دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " Application of DVR based Trinary Hybrid Multilevel Inverter to Improve Power Quality of Sensitive Loads" Majlesi Journal of Energy Management, December 20172017
11دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " Three Level Hysteresis Current Controller for Shunt Active Power Filter based on New Hybrid Nine-Level Inverter for Power Quality Improvement in Electrical Distribution Grids" Majlesi Journal of Energy Management,June 2019 2019
12دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " Modeling and Control of a Novel Transformer-less Dynamic Voltage Restorer Based on T-type Multilevel Inverter for Power Quality Improvement" Majlesi Journal of Energy Management,September 20192019
13دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " Maximum Power Point Tracking in Grid-Connected Photovoltaic Systems based Z-Source Inverter using Double Loop Controller" Majlesi Journal of Energy Management,December 20202020
14دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " A New Hybrid Unified Power Quality Conditioner for Power Quality Improvement in Electrical Distribution Grids" Majlesi Journal of Mechatronic Systems, June20202020
15دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " A Flying-Capacitor Modular Multilevel Inverter based Dynamic Voltage Restorer for Voltage Quality Improvement in Electrical Distribution Grids" Majlesi Journal of Mechatronic Systems, September 20202020
16دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " Compensation of Voltage Sag and Swell in Distribution Systems using DVR based on Nine-Level Packed E-Cell (PEC9) Inverter Topology" Majlesi Journal of Mechatronic Systems, June20202020
17دریافت فایل PDF مقالهاکبری، احسان" بازآرایی بهینه شبکههای توزیع با هدف کاهش تلفات، افزایش قابلیت اطمینان و بهبود پروفیل ولتاژ با استفاده از الگوریتم کلونی موشهای وحشی " مجله تحقیقات نوین در مهندسی برق، 9، 1. 1399
18دریافت فایل PDF مقالهE. Akbari, " Interline Hybrid Unified Power Quality Conditioner" Majlesi Journal of Energy Management, March 20212021

تالیفات احسان اکبری

ردیفنوع تالیفعنوانناشرسال نشرزبان
1پایان نامهجبران سازی کمبود و بیشبود ولتاژ در شبکه های توزیع نیروی برق به کمک بازیاب دینامیکی ولتاژ (DVR) مبتنی بر مبدل چندسطحی با ساختار مدولار شده و اتصال آبشاری (MMCC-DSCC)دانشگاه علوم و فنون مازندران1392فارسی

سوابق استادی احسان اکبری

ردیفدانشگاه محل تدریسرتبه علمیسال
1مربی

تحصیلات تخصصی احسان اکبری

ردیفرشته تحصیلیدانشگاه محل تحصیلمقطعسال
1مهندسی برق گرایش سیستم های قدرت الکتریکیکارشناسی ارشد1390-1392

سوابق شغلی و تخصصی احسان اکبری

ردیفنوع سابقهعنوان سابقه کاریسال
1تدریس دانشگاهیمربی گروه آموزشی مهندسی برق قدرت1393-تاکنون
2سابقه کار صنعتیهمکار پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران1392-1393
3سابقه کار صنعتیهمکار پژوهشی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان1395-1399
4سابقه کار صنعتیمهندس پایه سه تاسیسات الکتریکی، سازمان نظام مهندسی ساختمان1390-تاکنون

جوایز و افتخارات احسان اکبری

ردیفعنوان جایزه، مقام، رتبهسال
1پژوهشگر برتر در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد1397
2مقاله برتر در بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی شبکه های توزیع نیروی برق، دانشگاه لرستان1398
3مقاله برتر در گروه قدرت،ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد1393
4پژوهشگر برتر در پنجمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان1395
5مقاله برتر در گروه قدرت،دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد1395
6مقاله برتر در هشتمین کنفرانس ملی برق مجلسی، دانشگاه آزاد واحدمجلسی1398
7پژوهشگر برتر در چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران1395
8مدرس برتر کارگاه آموزشی کیفیت توان الکتریکی در شبکه های توزیع نیروی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر1397
9مقاله برتر در سومین کنفرانس ملی مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز1394
10مقاله برتر در اولین کنفرانس منطقه ای سیرد، پژوهشگاه نیرو، تهران1391

سوابق حضور احسان اکبری در دوره ها و کارگاههای تخصصی

ردیفعنوان دورهبرگزار کننده/محل برگزاریسال
1سیستم های فازی و پیاده سازی آن در نرم افزار MATLABدانشگاه کاشان1391
2نرم افزار ETAP و آنالیز سیستم های قدرت مدرندانشگاه کاشان1391
3پیاده سازی سیستم مدیریت انرژی در واحد های صنعتی بر اساس استاندارد (ISO50001)شرکت الوند نیرو-تهران1392
4دوره مهارت های کامپیوتر ICDLدانشگاه تهران1395
5نحوه استفاده از دستگاه کنترل بار و ولتاژ تحت نرم افزار اندرویدشرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی1397
6پایش وضعیت ترانسفورماتور های توزیع با هدف کاهش حوادث در پیک باردانشگاه لرستان1396
7بررسی میدانی وضعیت هارمونیک و کیفیت توان در پست های 20/63 کیلوولتشرکت توزیع نیروی برق استان لرستان1398
8متدولوژی تست تجهیزات ایمنی خط گرمشرکت توزیع نیروی برق مشهد1394
9مدیریت بارهای صنعتی بر مبنای اینترنت اشیاءدانشگاه خواجه نصیر طوسی1397
10ارزیابی فنی نیروگاه های فتوولتائیک بر اساس استاندارد IECشرکت توزیع نیروی برق استان سمنان1398
11مراقبت وضعیت تراسفورماتورها ( اکتیو پارت- تپ چنجر و بوشینگها) از طریق آنالیز روغن و DGAشرکت ایران ترانسفو-تهران1398
12مطالعات پایداری سیستم های قدرت با استفاده از نرم افزار پاورفکتوری دیگسایلنت 2019پژوهشگاه نیرو1398
13مطالعات بهره برداری شبکه های قدرت با استفاده از نرم افزار پاورفکتوری دیگسایلنت 2019پژوهشگاه نیرو1398
14مقدمه ای بر شبکه های هوشمندپژوهشگاه نیرو-دانشگاه صنعتی شریف1398
15بررسی اثر اضافه شدن نیروگاه تولید پراکنده بر روی حفاظت شبکه های توزیع و فوق توزیعدانشگاه شهید بهشتی1397

سایر موارد

ردیفعنوان
1آشنایی با نرم افزارهای تخصصی مهندسی برق قدرت
2مسلط به زبان انگلیسی
3مسلط به نرم افزار های Microsoft Office
4مسلط به برنامه نویسی کامپیوتر به زبان C++ و MATLAB
5مسلط به الگوریتم های هوشمند در بهینه سازی سیستم های قدرت الکتریکی
تاریخ ایجاد رزومه: 26 فروردین 1399 - تعداد مشاهده 888 بار

نمودار سالانه مقالات احسان اکبری طبق داده های نمایه شده در سیویلیکا

تماس با احسان اکبری

آدرس ایمیل: akbari.ieee@gmail.com
شماره همراه: 09197880145
کشور: ایران

به اشتراک گذاری صفحه احسان اکبری

علایق شخصی

  • کیفیت توان الکتریکی
  • الکترونیک قدرت و کاربرد آن در سیستم های قدرت الکتریکی
  • ادوات FACTS در سیستم های انتقال و توزیع انرژی
  • برنامه ریزی و مطالعات سیستم های قدرت الکتریکی
  • تولیدات پراکنده و ریز شبکه ها
  • شبکه های توزیع هوشمند الکتریکی

ابر کلیدواژه ها

پشتیبانی