آقای دکتر عبدالرضا شیخ الاسلامی

Dr. Abdolreza Sheykhol eslami

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

فرد مهم علمی - Researcher ID: (401202)

89
6
3

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

مقالات کنفرانسهای داخلی

مقالات ژورنالهای تخصصی داخلی